Forskningsrapport fra NTNU om vold mot eldre

Etiske holdninger kan man jobbe med. Økonomien har den som utfører tjenesten ingen mulighet til å endre, skriver Else Skjeldam (Pensjonistpartiet).  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Det er prisverdig at eldreomsorg blir satt på kartet igjen. Emnet kommer med jevne mellomrom på banen i likhet med forholdene i barnehager, skolevesen, psykiatri, rusomsorg, bofellesskap for ulike grupper og så videre. I en kort avisartikkel kommer selvfølgelig ikke alle detaljer fram. Undersøkelsen konkluderer med at det dessverre er et stort forbedringspotensial kvalitetsmessig i eldreomsorgen, selv om det utføres mye godt arbeid som holder mål.

Fra mitt ståsted handler det om økonomi og etiske holdninger. Etiske holdninger kan man jobbe med. Økonomien har den som utfører tjenesten ingen mulighet til å endre.

LES MER: Sjokkrapport om vold mot eldre: - Noen egner seg ikke til å jobbe på sykehjem

LES OGSÅ LEDEREN: Sjokkerende funn om vold mot eldre

I helsevesenet hadde vi store forhåpninger til samhandlingsreformen. Den ble innført for å bedre samhandling mellom aktørene i helse- og omsorgstjenestene. Sykehusene skulle igangsette nødvendig behandling som kunne videreføres i sykehjem og hjemmetjeneste. Midler skulle bli fordelt bedre etter behov. Det lå i kortene at midler fra sykehusene skulle tilføres sykehjem og hjemmetjeneste. Dette skjedde ikke i stor nok grad på kommunenivå. Derimot utføres det i dag mye ressurskrevende arbeid på sykehjemmene og i hjemmesykepleien som krever høy fagkompetanse. Fagpersoner koster. Det blir hevdet at det stadig tilføres økte midler til kommunehelsetjenesten. Det er til en viss grad korrekt, men midlene dekker knapt lønnsøkningene. Det tas ikke nok hensyn til ekstra ressurskrevende pasienter. Det tas heller ikke til følge at en enhet som har full sykepleierdekning, og hvor flere i staben har spesialutdanning, resulterer i høyere lønnskostnader.

Det er også forskjell på hvor store ressurser den enkelte kommune tilgodeser eldreomsorg med. Bostedsadressen burde ikke være avgjørende hva kvalitet angår.

Derfor bør staten la pengene følge brukeren/pasienten for å sikre muligheten til lik behandling for alle.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå