NTNU-styreleder: Norge trenger Ocean Space Centre

Som styreleder kjenner jeg meg ikke igjen i Aksel Tjoras beskrivelse av skråsikkerhet hos vår leder dekan Olav Bolland, skriver Nils Kristian Nakstad. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.   Foto: jens petter søraa

Saken oppdateres.

NTNUs styre har ved flere anledninger hatt Ocean Space Centre oppe som sak de siste årene, senest som orienteringssak på styremøtet i juni i år. Styret er godt orientert om prosjektet og har stilt seg bak denne viktige satsingen for Norge som havnasjon. Styret er også forberedt på at NTNU kan bli vert for denne nasjonale forskningsinfrastrukturen. Utredningsarbeidet som har vært gjort siden 2005 har vært svært grundig. Planene slik de har utviklet seg frem til i dag innebærer betydelig merverdi for NTNU, ikke minst for oss som utdanner de fleste kandidatene som skal jobbe nasjonalt innenfor fagfeltet.

Realiteten for Norge er at den økonomiske virksomheten knyttet til hav og sjø, olje og gass og fisk og skipstransport utgjør 70 prosent av Norges eksportinntekter. Fagmiljøene på NTNU og Sintef har over mange tiår bidratt betydelig til at denne verdiskapningen har vært mulig. Olje- og gassaktiviteten blir redusert fremover, men Norge vil fortsatt ha behov for kandidater med relevant kompetanse og forskningsaktivitet for å skape utvikling av både eksisterende og nye havnæringer. Fiskeoppdrett vil øke, likeså utvikling av havvind. Det ligger store potensial i utvinning av havbunnsmineraler. Det er også sannsynlig at sjøbasert gods- og persontrafikk øker betydelig og at behovet for spesialskip vil utvikle seg videre. Samtidig som disse næringene vokser fram, skal vi redusere klimagassutslipp og sørge for at miljøbelastningen blir minst mulig. Veksten må være bærekraftig.

LES SAMLESAKEN: OSC: Henger du med i svingene?

NTNU har sammen med Sintef et verdensledende fagmiljø innenfor maritim teknologi som er internasjonalt konkurransedyktig. NTNU er rangert som det fjerde beste universitetet i verden på rankingen av maritime universiteter. Et fagmiljø i verdenstoppen er avhengig av gode laboratorier, både for utdanning, forskning, utvikling og innovasjon. Ocean Space Centre er viktig for at NTNU skal fylle samfunnsoppdraget sitt og kunne bidra med den kompetansen, utviklingen og innovasjonen havnæringene trenger. Samarbeidet mellom NTNU og Sintef er avgjørende for at fagmiljøet fortsetter å være verdensledende, og byggingen av nytt Ocean Space Centre på Tyholt er en helt nødvendig premiss for å fortsatt utvikle Norge som havnasjon.

Utbyggingen av Ocean Space Centre er et komplisert prosjekt som må ivareta mange ulike hensyn. Som styreleder kjenner jeg meg ikke igjen i Aksel Tjoras beskrivelse av skråsikkerhet hos vår leder dekan Olav Bolland. Samtidig har også Alexandra Bech Gjørv allerede beskrevet godt det faktiske grunnlaget for samarbeidet med Sintef og deres perspektiv på prosjektet.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

På forsiden nå