Vi styrker fastlegeordningen

De siste årene har både distriktskommuner og bykommuner meldt om økende problemer med å rekruttere fastleger. Det er svært alvorlig, skriver Maria Jahrmann Bjerke (H). Trine Rasmussen 

Saken oppdateres.

Regjeringen setter av 1,6 milliarder kroner til å styrke allmennlegetjenesten og fastlegeordningen. Vi har ikke råd til å la være.

Adresseavisen skriver at det er viktig for pasientene med en fastlege som kjenner hans eller hennes historie. Jeg er helt enig. De siste årene har både distriktskommuner og bykommuner meldt om økende problemer med å rekruttere fastleger. Det er svært alvorlig. Derfor har regjeringen tatt en rekke grep for å styrke fastlegeordningen.

LES LEDEREN: Uholdbart at mange mangler fastlege

I fjor la vi fram en forpliktende opptrappingsplan som innebærer at vi frem til 2024 vil fremme forslag om å styrke allmennlegetjenesten med 1,6 milliarder. Det er en historisk satsning. Vi skal sørge for flere fastleger og gjøre fastlegeyrket til et mer attraktivt og trygt valg for unge leger.

Vi har blant annet styrket basisfinansieringen slik at den økonomiske risikoen med å starte opp fastlegepraksis blir redusert. Vi har innført et knekkpunkt på 1000 pasienter slik at fastleger kan redusere lengden på listen uten økonomisk tap. Vi vil avlaste fastlegene for arbeidsoppgaver og vi øker støtten til ALIS-avtaler i kommuner med rekrutteringsproblemer. Det innebærer at unge fastleger får økt trygghet og stabilitet mens de utdanner seg til spesialister.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Men flere fastleger og bedre arbeidsforhold er ikke nok. Vi må også videreutvikle fastlegeordningen for å kunne møte pasientenes behov bedre. Derfor vil vi legge til rette for mer teamarbeid på legekontorene. Sykepleiere kan for eksempel følge opp pasienter med kroniske sykdommer. Da får vi brukt ressursene og kompetansen i helsetjenesten enda bedre. Vi høster nå erfaringer med dette gjennom et forsøk med primærhelseteam på 17 legekontorer.

Vi står overfor mange utfordringer i helse- og omsorgstjenesten. De må vi i første rekke møte der folk lever livene sine – i kommunene. Det er her vi kan forebygge sykdommer i en tidlig fase. Det er her vi kan gi helhetlig helsehjelp og støtte til å mestre kroniske lidelser i hverdagen.

Derfor er regjeringen godt i gang med å styrke fastlegeordningen.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå