Fakta på bordet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) presenterte fredag de nye reglene for utenlandsreiser.  Foto: Fredrik Hagen

Saken oppdateres.

I debatten rundt nærskolegarantien og regjeringspartienes ønske om å avvikle den, så er fakta viktig. Det enkleste, mest grunnleggende faktum i saken er at videregående skoler i Norge stykkprisfinansieres. Det betyr at en VGS får penger hovedsakelig ut ifra hvor mange elever det er på hver skole, og et fall i elevtall betyr en reduksjon i mengde penger. Det er VGS-er i Trøndelag i dag som har robuste tilbud som utdanner hundrevis av elever, men som er helt på bristepunktet når det kommer til finansiering. Dette er en konsekvens av at distriktet i åtte blå år har blitt underfinansiert og man ser at veksten i Norge, spesielt utenfor byene, er i en voldsomt negativ trend. Nå ønsker altså de blåblå partiene Høyre, Frp, Venstre og KrF å avvikle garantien hver enkelt elev i Trøndelag skal ha på at de har en plass på sin nærskole og med det, garantien for en god finansiering av hver eneste VGS i Trøndelag.

Vi er veldig opptatte av frihet: Vi tror det ligger en enorm frihet i å vite at man kan leve et godt uavhengig av størrelse på lommeboka, hvem man er og hvor man kommer fra. Hvis Selbu VGS blir nedlagt, noe som ville vært virkeligheten under Høyres valgkampløfter i 2019, er det ikke frihet for den jevne Selbygg å bli sendt milevis hjemmefra i en alder av 16. Det er ikke frihet at denne selbyggen må ta på seg en sidejobb i tillegg til den heltidsstillingen det er å være elev.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Regjeringens blåblå forslag om å avvikle nærskolegarantien kjører rett over elevrådene, som i overveldende flertall varslet at de var imot. Det kjører over titalls kommunestyrer i Trøndelag som ønsker å ivareta en god skole for sine barn og elever. Til syvende og sist overkjører det Trøndelags høyeste folkevalgte organ: Vårt eget fylkesting. Det er forakt for våre demokratiske prosesser og friheten de representerer, uansett hvilken retorisk pynt Høyre og gjengen legger på det. Det viser også en enorm forakt for distriktene, da en svekking av videregåendeskolene i Trøndelag og er en svekking av de mange tusen arbeidsplassene som er avhengige av dyktige fagarbeidere fra sine lokale skoler.

Men, det groveste og det som setter våre hjerter i brann, er det enkle faktum at det er en en kald skulder til elevene som desperat trenger en hjelpende hånd. Den eleven som gjør sitt beste og lander på en 2-er og som nå blir fortalt at han eller hun ikke kan gå på sin nærskole fordi Høyre og gjengen prioriterte friheten til den håndfullen elever som fikk seksere over å passe på at alle elever hadde en trygt og ordentlig skole nær seg.

Det er en forskjellsbehandling av elever som i hovedsak går på økonomi, da de fleste elever og foreldre ikke har råd til ekstrahjelp og dyre private løsninger. Når regjeringen velger å overkjøre alt av lokaldemokrati, potensielt undergrave tusenvis av liv og tvinge igjennom en reform som i andre land har ført til en skole med segregerte A og B-lag, kan vi bare håpe på at det i det minste er intensjonen til regjeringa. Noe annet ville være ubegripelig uaktsomt!

Når vi bruker sterke ord er det fordi dette handler om fremtiden til tusenvis av elever. Elever som vi mener skal ha en rett på en pult med sitt navn på sin nærskole, uansett hvem de er, hvor de kommer fra og størrelsen på lommeboka. Det mener ikke Høyre, Frp, Venstre og KrF: Så enkel er den saken.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå