Ocean Space Centre trenger ikke en lokaliseringsdebatt

Alle vi seks tidligere statsråder som skriver denne kronikken, har en ting til felles: Vi har jobbet intenst for å realisere Ocean Space Centre (OSC). Det har vi gjort fordi Norge trenger et slikt kunnskaps- og forskningssenter knyttet til havet.

Seks tidligere ministere er bekymret for at lokaliseringsdebatten om Ocean Space Centre vil føre til lange utsettelser og i verste fall at prosjektet ikke blir noe av.  Foto: Ocean Space Centre og Snøhetta

Saken oppdateres.

Det har heller aldri vært spørsmål om hvor et slikt senter skulle lokaliseres. Trondheim har med NTNU og SINTEF sine fremragende miljø innen marin- og maritim teknologi, vært det soleklare valget for lokaliseringen av Ocean Space Centre. Vi har heller ikke registrert at forskningsmiljø andre steder har protestert på det. Derfor er det med bekymring vi nå registrerer at det er en lokaliseringsdebatt internt i Trondheim. Det er ikke fruktbart. Det kan tvert imot skape betydelige problemer for arbeidet med å realisere OSC.

LES OGSÅ: Disse to gråhårede herrene gir seg ikke i kampen for Ladehammeren

Det står selvsagt alle fritt å debattere lokaliseringen. Men vi ønsker med dette innlegget å vise hva følgene kan bli av en slik lokaliseringsstrid. Vi har alle gjennom til dels lange politiske liv, opplevd mange lokaliseringsdebatter. Uten unntak, har disse debattene ført til lange utsettelser, enten det har vært viktige samfunnsinstitusjoner eller infrastrukturprosjekter som en vei, en tunell eller et bygg.

Det har vært jobbet i svært mange år for å få realisert Ocean Space Centre, og det er nå etablert bred og tverrpolitisk støtte, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Prosessen med planlegging, prosjektering og kvalitetssikring har tatt flere år og det er brukt mye penger. Nå er det like før spaden kan settes i jorda og dette grensesprengende prosjektet kan bli realisert. Prosjektet konkurrerer ikke med noe tilsvarende prosjekt i Norge.

Kompetansen i forskningsmiljøene er i dag helt i verdenstoppen, og Ocean Space Centre er nødvendig for å vedlikeholde og utnytte denne til kommende omstilling i næringslivet. Utdanningstilbudet innen havteknologi på universitetsnivå henger tett sammen med forskningsmiljøene, og det vil også forringes uten denne satsingen. Da får vi lavere kompetanse i norske havnæringer, og konkurransekraften vil svekkes.

LES OGSÅ: Debatten om Ocean Space Centre skaper stort engasjement og her kan du lese flere innlegg og saker om temaet!

Ocean Space Centre er avgjørende viktig for å realisere det grønne skiftet i maritime næringer. Det grønne skiftet kan ikke vedtas. Det må det forskes på, og det må utvikles ny teknologi. Derfor skal Ocean Space Centre brukes til å lage nye transportsystemer for folk og last, etter et grønt skifte, der helt andre skipskonsepter enn de vi har i dag, vil dominere.

For å utvikle teknologi for offshore havbruk, er vi avhengige av forskningsfasiliteter av det formatet, og med den innovasjonsgraden, som Ocean Space Centre representerer. Senteret vil også være et helt avgjørende verktøy for å bygge nye løsninger for fornybare energiformer som havvind, flytende sol og muligens bølgekraft.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Mange ser også store muligheter i nye biomarine næringer. Ocean Space Centre vil være et avgjørende verktøy for å skalere teknologi for disse nye biomarine næringene som for eksempel tareproduksjon. Også klimaløsninger som for eksempel biobasert karbonfangst trenger et Ocean Space Centre.

Olje- og gassvirksomheten vil være stor i Norge lenge. Ocean Space Centre trengs både for å sikre tilstrekkelig levetid på dagens installasjoner og til å lage teknologi for forsvarlig avslutning av petroleumssektoren når den tid kommer.

Den norske leverandørindustrien til alle havnæringer er i dag brukere av forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim. Hvis leverandørene skal vinne konkurransen i et grønt og digitalt teknologiskifte, må utdannings- og forskningstjenestene som tilbys i Norge, være fremst og i absolutt verdensklasse. Det forutsetter at Ocean Space Centre realiseres.

Hvis ikke Norge bygger Ocean Space Centre, vil næringslivet måtte søke hjelp i Kina, Nederland, Tyskland og Canada. Det tette samspillet mellom forskningsmiljøene og næringslivet i Norge vil da forvitre, og Norge taper over tid et viktig konkurransefortrinn og sin sterke posisjon.

Derfor er en lokaliseringsdebatt det siste vi trenger. Den vil bare bidra til forsinkelser, vi kan snakke om flere år, og i verste fall blir hele prosjektet lagt bort. Det skal tas avgjørende beslutninger om statens medvirkning til finansieringen av OSC om ikke lenge, og intern uro om lokalisering i Trondheim er ikke et positivt bidrag i den prosessen.

  • Trond Giske, tidligere kulturminister, utdanningsminister og næringsminister
  • Lars Peder Brekk, tidligere fiskeriminister og landbruks- og matminister
  • Harald Tom Nesvik, tidligere fiskeri- og sjømatminister
  • Tord Lien, tidligere olje- og energiminister
  • Robert Eriksson, tidligere arbeidsminister
  • Otto Gregussen, tidligere fiskeriminister.

LES MER OM OCEAN SPACE CENTRE:

Slik vil de bruke det omstridte bassenget

Jeg forventer at også små røster besvares saklig

- Det store bassenget til flere milliarder er helt unødvendig

Debattinnlegget: Som medlem av NTNU-styret er jeg dypt bekymret

Skal vi snakke saklig og etterrettelig om Ocean Space, Tjora?

Sintef-sjefen advarer mot å si nei til Tyholt

Slik vil havforskningsanlegget ruve på Tyholt

NTNU og Sintef: – Vi ønsker å være gode naboer, men OSC må være på Tyholt

De sier det er for seint å snu. Stemmer det?

Kjære NTNU, 500 meter forskjell kan ikke være avgjørende!

I 2020 skrev Oddvar Aam dette leserinnlegget der han tok til orde for plassering på Ladehammeren.

På forsiden nå