1000 år tar det å få ordentlig god matjord - og det tar kun minutter å bryte den ned

Travbanen i Orkland.   Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Klart alt hvert bidige lag skal flyttes! Det skal koste å ta matjord, en travbane er på ingen måte noen samfunnsnyttig funksjon som er avhengig av en bestemt plassering.

En travbane kan oppføres på alle andre steder enn på dyrkajorda vår. Det faktum at Orkland kommune her har valgt kun å stille krav om flytting av A-laget vitner om at nasjonens produksjonsgrunnlag ikke tas særlig alvorlig av de som er satt til å forvalte lovens vilkår...

LES OGSÅ: Villig til å gå rettens vei for å stanse travdrømmen til 300 millioner kroner

Det å kun flytte topplaget, for så å legge det på et areal som allerede er dyrka, resulterer til at summen matjord går ned. Dette kan ikke være i samsvar med de krav som er stilt av sektormyndighetene i denne saken. Statsforvalterens brev til kommunen vitner også om at her har det blitt tatt noen snarveier, mest sannsynlig for at kostnadene skal holdes nede.

Er ikke dette en meget kortsiktig gevinst? En gevinst som kun tilfaller noen få, mens dyrkajorda vår kunne vært grunnlaget for matproduksjon i generasjoner framover?

- En travbane kan oppføres på alle andre steder enn på dyrkajorda vår, skriver Kari Åker og Audhild Slapgård. 

Dessverre er ikke denne saken særlig unik. Jordflytting blitt et stadig tilbakevendende tema når det snakkes om utbygging, uavhengig av formål. Det å skrape vekk det øverste produksjonslaget, humusen, for så å legge denne oppå eksisterende jord.

Selvfølgelig er det bedre at A-laget blir flyttet mot at intet lag ble tatt vare på. Men dette er langt fra nok. Jordflytting er ikke en enkel løsning fordi fruktbar jord ligger der den gjør av en grunn, jorda har blitt utviklet over ekstremt lang tid.

LES OGSÅ: Hvorfor skal vi bygge ned matjorda?

1000 år tar det å få ordentlig god matjord. Og det tar kun minutter å bryte den ned. Skal vi ta Ernas oppfordring på alvor om å øke folketallet her i landet, så krever også det at vi forvalter og verner en helt grunnleggende samfunnsfunksjon som dyrkajorda vår. Vi kan ikke fortsette å bygge ned det arealet vi skal høste mat av, bare fordi det er enkel og billig løsning i øyeblikket.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Dersom man MOT formodning lander på at jordflytting er eneste utvei, så må dette gjøres riktig. Det er en komplisert sak som krever meget god kunnskap og som kun skal være siste utvei når alle andre løsninger er vurdert. Hvorfor? jo alle erfaring fra tidligere jordflytningsprosesser tilsier at avlingspotensial og kvaliteten går ned når jorda blir flyttet. A og B lag må flyttes hver for seg og kan ikke blandes i løpet av prosessen.

Man må planlegge dette i detalj slik at man unngår å pakke jorda mer enn høyst nødvendig, og det må brukes fagfolk til både planlegging og gjennomføring for at dette skal få et snev av vellykkethet. Videre må jorda legges på areal som ikke alt er i produksjon. Ellers vil arealet gå ned og produksjonsgrunnlaget vil reduseres. Dette kan ikke fikses over natta.

Det er det faktum at det i dette tilfellet er ødelagt 80 dekar fin matjord til fordel for en travbane er intet annet enn tragisk. Det at Statsforvalteren her i siste time har tatt grep og stilt krav om at siste hele jordsmonnet på de gjenstående 8-9 målene blir flyttet i sin helhet, er veldig bra.

Takk til Tore Bjørkli og hans mannskap som tar grep i sistesekund. Så få vi bare håpe at dette er siste gangen at samfunnets matlager bli gjenstand for kortsiktig profitt.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå