Havet som spiskammer, transportåre og energiprodusent

Ocean Space Center må være en del av grunnlaget for hvordan havrommet skal tas i bruk på en bærekraftig måte, mener innleggsforfatterene. 

Saken oppdateres.

Både fiskeri- og havbruksnæringa er avhengige av å utvikle teknologi for å fortsatt bruke fjord- og havområdene våre. Vi erkjenner at vi har miljø- og klimamessige utfordringer knyttet til egen drift og det er økende interesse fra andre næringer som også ønsker å bruke havet og kystområdene.

Vi vet at våre egne miljøavtrykk må reduseres, og vi erkjenner at dette vil bli krevende. Framtidens fiskefartøy må bli mer miljøvennlige og framtidens havbruk må også ta i bruk lokaliteter i åpent hav. Til å hjelpe oss trenger vi forskere og forskningsfasiliteter i verdensklasse.

LES OGSÅ: Senterpartiet, fisk er også mat

Potensialet i sjømatnæringen er betydelig og mange mener at sjømat og annen aktivitet til havs er det som skal sikre den norske velferden når vi ikke lenger kan lene oss på oljeøkonomien.

Når vi skal gjøre disse omstillingene står vi foran enorme kostnader knyttet til utvikling av egen næring, og vi har store utfordringer knyttet til sameksistens med all annen virksomhet til sjøs.

Verken utfordringene eller mulighetene er begrenset til Norge - de er internasjonale. Skal vi nå vårt potensiale må våre handlinger og våre investeringer være basert på avansert kunnskap fra verdens fremste forskere.

LES OGSÅ: DEBATT: Landbruk i Norge er ekstremsport

Ocean Space Center må være en del av grunnlaget for hvordan havrommet skal tas i bruk på en bærekraftig måte. Hvordan skal fiskefartøyene utformes for å møte framtidens krav i Norge og internasjonalt? Hvordan skal flytende havbrukskonstruksjoner tåle kreftene i åpent hav? Hvordan kan energiproduksjon til havs gjøres trygg, lønnsom og med minst mulig ulempe for andre aktører i havrommet? Dette er bare noen av de spørsmålene som må avklares i nær framtid.

Les flere saker om Ocean Space Centre

Vi vil derfor komme med en klar oppfordring til regjeringen: Hvis dere vil fylle alle strategiene dere har skrevet om potensialet for vekst i havnæringene med innhold, må dere finansiere et komplett Ocean Space Centre. Både forskningsfasilitetene i Trondheim, Ålesund og på Hitra/Frøya er viktige for å utvikle framtidas sjømatnæringer. Bygg for framtida og bygg i en skala som kan ta tak i de reelle utfordringene - og mulighetene, som finnes i kystområdene og i det åpne havet.

Norge har i dag verdensledende forskning på dette området. Skal vi opprettholde denne posisjonen, må vi handle nå. For havnasjonen Norge er Ocean Space Center avgjørende. Det finnes ikke noe alternativt miljø i Norge. Hvis regjeringen ikke prioriterer et komplett Ocean Space Centre nå, blir det Kina som overtar rollen som verdens fremste havnasjon. Det synes vi er et dårlig alternativ.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå