Kysten, fiskeriene og havbruket – Norges aller største matfat

Oslo 20110604. Norgesmesterskapet i grilling gikk av stabelen i Sofienbergparken i Oslo lørdag. Både sjømat og annen snacks var på grillen. Foto: Terje Bendiksby / NTB  Foto: Terje Bendiksby

Saken oppdateres.

Vi ser at kommunikasjonssjefen i Sjømat Norge kritiserer Senterpartiet for ikke å snakke om sjømat. Det er litt rart, i og med at kommunikasjonssjefen også har fått med seg at «artikkelen handla om landjorda» i innlegget han sikter til.

Senterpartiet er veldig klar over potensialet som ligger i sjømatproduksjonen. Både det økonomiske potensialet for kysten, landet som helhet og når det gjelder matproduksjon for verdens befolkning. Dette er noe som Kystpolitisk forum i Senterpartiet har grepet fatt i.

LES OGSÅ: Senterpartiet, fisk er også mat

Kystfiskeflåten er viktig for hele Norge. Vi vil opprettholde og videreutvikle en fiskereid flåte tilpasset nasjonale målsetninger om å øke foredling og verdiskaping av fiskeressurser i Norge. Deltakerloven, havressurslova og fiskesalgslagsloven må opprettholdes og lovene må håndheves.

LES OGSÅ: Matløftet 2025 - en plan for norsk sjøproduksjon

Vi vil prioritere kystflåten og legge klare begrensninger i fisket for større båter innenfor fire nautiske mil. Fordelingen av kvoter mellom fartøygruppene må i hovedsak ligge fast, men refordeling av kvoter kan vurderes fra den delen av trålflåten som er omfattet av pliktsystemet dersom formålet ikke oppfylles.

Virkemidlene for rekruttering av unge til fiskerinæringen må styrkes. Vi mener at en større andel av fiskeressursene bør gå til produksjon på norske landanlegg, da er det viktig å sikre en god mottaksstruktur gjennom å sette av midler til føringsordninger og mottaksstasjoner.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Havbruksnæringa skal styrkes og videreutvikles: Vi vil iverksette tiltak for å redusere avfall fra havbruksnæringa og støtte opp om løsninger som bruker avfall i form av biologisk masse. Vi vil stimulere havbruksnæringa til å ta i bruk fossilfrie løsninger. Fiskeri- og havbruksutdanninger på fagskole, høgskole og universitetsnivå må styrkes i samarbeid med fiskerinæringen og havbruket selv.

Eierskapet må beholdes nasjonalt og vi ønsker å innføre eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringa, og å arbeide for et skatte- og avgiftsregime som stimulerer til dette. Det er viktig å legge til rette for mangfold i næringa når det gjelder størrelse på selskapene.

Vi håper dette beroliger kommunikasjonssjefen i Sjømat Norge. I programmet vårt står det mye om hvordan Senterpartiet vil sikre gode vilkår for norsk sjømatproduksjon inn i framtida. Derfor: Stem Senterpartiet. Vi vil ta i bruk hele Norge.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

På forsiden nå