Ocean Space på Ladehammeren kan svare opp regjeringens ønsker

Saken oppdateres.

Ocean Space prosjektet på Tyholt er i ferd med å bli et svært dårlig konsept både fordi utgangspunktet er galt og fordi regjeringen nå vil gjennomføre betydelige kuttforslag for å få prosjektkostnadene ned fra 7,9 milliarder til nærmere 6,4 milliarder, hvilket var det opprinnelige utgangspunktet til Statsbygg.

Alternativ: Oddvar Aam, tidligere leder ved Marinteknisk senter og mannen bak forslaget om annen plassering av Ocean Space Centre, mener det bør være mulig at Ladehammeren og Tyholt blir behandlet samtidig.  Foto: Morten Antonsen

LES OGSÅ: Debatten om Ocean Space Centre skaper stort engasjement. Vi får inn mange innlegg og her kan du lese både flere innlegg og saker!

Løsningen på Tyholt ender opp med et sjøgangsbasseng som er for kort, et havbasseng som er for grunt, konstruksjon- og motorlab som ender opp med permanent plassering på Torgård, noe som splitter fagmiljøet på Tyholt permanent, og Fjorlab ved Trolla som kuttes helt ut for å spare penger.

De som har vurdert Ladehammeren som alternativ mener det er mulig å realisere dette konseptet innenfor en total kostnadsramme på 6,4 milliarder samtidig som man opprettholder ønskede dimensjoner på anleggene, samt holder fagmiljøet samlet og fullfører Fjorlab som tiltenkt. Dette fordi det benyttes en annen byggeteknologi både for sjøgangsbassenget i form av fjellhall, havbassenget og de øvrige laboratoriene. Man unngår også betydelige kostnader til midlertidig flytting av miljøet på Tyholt i byggeperioden og fagmiljøet på Tyholt blir holdt samlet.

LES OGSÅ: Ingrid Skjøtskift: Ocean Space Centre må bygges på Tyholt

Prosjektet ved Ladehammeren kan gjennomføres uten forsinkelser dersom politikerne vil. Det har vært gjennomført såkalt tilpasset Konseptvalgutredning (KVU) og kvalitetssikring (KS1) i prosjektet tidligere med stor effektivitet tidsmessig. Det kan gjøres også nå i og med at det ikke er endringer i konseptet, men kun er snakk om en alternativ lokasjon.

Et mulighetsstudium av Ladehammeren vil koste cirka 4 millioner kroner og ha en varighet på cirka seks måneder. Det bør både regjeringen og hovedaktørene Statsbygg, NTNU og SINTEF kunne koste på seg for å undersøke om dette kan være veien å gå for å få kostnaden ned på 6,4 milliarder i stedet for den kuttlista som nå vurderes av regjeringen, og som fører til en redusert funksjonalitet på anlegget relativt det som var beskrevet i KS1-rapporten fra år 2012.

LES OGSÅ: DEBATT: For havnasjonen Norge er Ocean Space Centre avgjørende

Dersom så vel regjeringen som sentrale og lokale politikere er villige til å gi tilslutning til det forslaget Erling Moe vil fremme i bygningsrådsmøtet den 3. august og kommunestyret den 2. september, så vil alt kunne ligge til rette for en fornuftig og omforent prosess for å vurdere om alternativet på Ladehammeren kan svare opp regjeringens ønsker om et prosjekt til 6,4 milliarder kroner med full funksjonalitet. Man bør heller ikke se bort fra at Tyholt har store restverdier dersom området frigjøres til byutvikling med boliger med mer.

Alle aktører bør se muligheten i et slik konsept i stedet for å gjøre sitt ytterste for å skyte det ned.

Mulighetsstudiet vil ikke peke tilbake til Tyholt som eneste mulige lokasjon slik SINTEF hevder. Dersom alternativet på Ladehammeren ikke lar seg realiserer fullt ut, kan mulighetsstudiet peke på Trolla som mulig lokasjon for et sjøgangsbasseng i en fjellhall samlokalisert med Fjordlab´en. Studentcampus og øvrige laboratorier kan i en slik modell realiseres på Ladehammeren med havbassenget på fjellgrunn om nødvendig.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå