Stø kurs for OSC sikrer nye år i mesterligaen

- Vi har en innstendig oppfordring om å ikke forsinke prosessen med etablering av OSC, skriver fire professorer fra NTNU.  Foto: NTNU AMOS/Stenberg

Saken oppdateres.

I de store omstillingene havnæringene står overfor er det ingen rom for hvileskjær. Derfor må Ocean Space Centre (OSC) realiseres nå. Nye laboratorier på Tyholt kombinert med installasjoner ute i fjorden gir oss muligheten til å tilby forskningen, utdanningen og innovasjonene havnæringene trenger for å lykkes med omstillingene.

Norge er en stormakt innen havnæringene, også omtalt som den blå økonomien, der de fire største av dem – offshore olje og gass, shipping, fiskerier og havbruk - står for en stor del av eksportinntektene til Norge. Alle disse næringene står nå foran store omstillinger. I kjølvannet til de fire store kommer det nye fremvoksende havnæringer. Offshore vind en av dem.

LES OGSÅ: Tre Ap-topper om Ocean Space: Vi støtter utbygging på Tyholt

Produksjon av nye grønne drivstofftyper som for eksempel ammoniakk, hydrogen og metanol med dertil utvikling av nye maskinerisystemer, er en annen. I tillegg kan vi nevne utvinning av marine mineraler og foredling av marine substrater til for eksempel medisiner. I industrielle termer utgjør den blå økonomien i Norge det vi kaller et super-cluster med komplette verdikjeder som består av verdensledende leverandørindustri, kontraktører, operatører, klassifikasjonsselskaper, finans, og forskning og utdanning i tett samarbeid mellom private og offentlige aktører. Nærheten og tilliten mellom utdanning, forskning, industri, forvaltning og politikk er kanskje Norges sterkeste kort ved siden av tilgang til naturressurser.

Les flere innlegg om Ocean Space her!

Vi står nå overfor en tid hvor Norge gjennom disse fortrinnene kan ta nye posisjoner. Et eksempel er det grønne skiftet innen shipping. Nye internasjonale utslippskrav vil få stor betydning for denne omstillingen. Nye drivstofftyper, som forventes å bli tre til fem ganger dyrere enn dagens drivstoff, vil være en akselerator for forskning og utvikling av nye innovative skipskonsepter og skipsutstyr.

Et annet område hvor Norge kan spille en nøkkelrolle er i en mer bærekraftig forvaltning og bruk av havet. Intakte økosystemer i havet er en forutsetning for livet på jorda. Også her er Norge allerede i fremste linje med sterke forskningsmiljøer. De store omstillingene havnæringene skal gjennom innebærer store muligheter for Norge, men vi har ingen tid å miste om Norge fremdeles skal være en verdensledende havnasjon og lykkes med å møte utfordringene vi står overfor.

NTNU og SINTEFs oppgave er å tilføre den kompetansen, kunnskapen og innovasjonene en verdensledende havnasjon trenger. Da er at det ingen rom for hvileskjær eller avsporinger.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

NTNU skal utdanne morgendagens ingeniører og økologer som møter de utfordringene Norge står overfor gjennom bærekraftige og tverrfaglige løsninger. Da trenger de ny forskningsbasert kompetanse av ypperste klasse. I OSC er det planlagt undervisningsarealer og undervisningslaboratorier som gir NTNU genuine muligheter i å utvikle moderne undervisningsformer på et helt nytt nivå sammenlignet med dagens løsninger.

Bruk av undervisningslaboratorier hvor studenter kan lære gjennom både en praktisk og dyp teoretisk tilnærming er sentralt i videreutviklingen av teknologistudiene ved NTNU. Disse undervisningslaboratoriene må på plass for at vi skal kunne utvikle fremtidens problemløsere og beslutningstakere innen havindustriene.

La det være ingen tvil om at nasjonale satsninger på forskningsinfrastruktur og kompetanse- og kunnskapsutvikling har vært, og er helt avgjørende, for å opprettholde Norges ledende posisjon. Et eksempel på dette er Senter for fremragende forskning (SFF) Autonome marine operasjoner og systemer (NTNU AMOS) etablert i partnerskap mellom NTNU, SINTEF, DNV og Equinor.

Det tverrfaglige senteret ble etablert så sent som i 2013, hadde allerede ved utgangen av 2020 tilknyttet 60 forskere/professorer. Over 700 studenter hadde skrevet masteroppgaver og mer enn 100 doktorgradsavhandlinger ved sentret, og aktiviteten hadde også resultert i mer enn 1500 vitenskapelige publikasjoner, og 8 nye selskaper. Til sammen har dette gitt en massiv tilførsel av kunnskap og kompetanse til samfunnet som blant annet bidrar til innovasjonskraft hos eksisterende industri og offentlige aktører.

LES OGSÅ: Ocean Space – henger du med i svingene?

En nyvinning som har skutt fart i denne perioden er feltoperasjoner og marin robotikk under vann, på vannoverflaten, i luften og etter hvert i verdensrommet. Denne satsningen følges opp i OSC gjennom Fjordlab, som vil bestå av installasjoner utenfor Trondheim, Hitra og Ålesund. Hvordan kan vi utvikle fremdriftssystemer og skipskonsepter som reduserer utslipp? Hvordan kan vi utvikle og operere offshore vindturbiner for alle havdyp? Og hvordan kan vi bidra til effektive og sikre havbrukskonstruksjoner i eksponerte lokaliteter? Dette er noen få eksempler på problemstillinger NTNU AMOS jobber med, og som satsingen på OSC vil gi forskerne enda bedre muligheter til å finne gode svar på.

Sammenlignet med internasjonal toppfotball er dette fagmiljøet i Trondheim i finalerundene i Champions League hvert eneste år. Mulighetsrommet og ambisjonene er deretter. Det er spesielt laboratorieforsøk og feltoperasjoner som gir oss konkurransefortrinn.

LES OGSÅ: «For havnasjonen Norge er Ocean Space Center avgjørende»

Vi har derfor en innstendig oppfordring om å ikke forsinke prosessen med etablering av OSC. Utredningene som snart har tatt 20 år er lenge nok! Vi vil også understreke viktigheten med å opprettholde visjonene og tverrfagligheten som ivaretar alle disipliner og utviklingstrinn fra teori til praksis. Utvikling av databaserte modeller og feltforsøk har på ingen måte erstattet behovet for laboratorier. Det er snarere tvert imot.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

Vi sprenger stadig nye grenser der observasjon, testing, verifikasjon og kontrollert «juling» i laboratorier er avgjørende for forståelse og risikohåndtering av havkonstruksjoner og marine operasjoner. Nye laboratorier på Tyholt og Fjordlab vil gi oss de beste forutsetningene for at Norge og Trondheim også i framtiden vil ha et marint fagmiljø som hevder seg i mesterligaen

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!


På forsiden nå