Medvirkning – et spill for galleriet?

Saken oppdateres.

I prosessen med å få på plass ny reguleringsplan for å bygge Ocean Space Centre har lovfestede forpliktelser om høring og medvirkning blitt fulgt til punkt og prikke. Statsbygg selv har gjentatte ganger erklært at de setter pris på dialogen med naboene, og at innspillene våre har vært viktige for å få på plass et best mulig planforslag. Lokalpolitikere som har vært og snakket med naboer og sett på området sier det samme: De setter pris på engasjementet vårt.

Føler vi oss hørt? Ikke det aller minste. Har engasjementet vårt for en mer skånsom utbygging gitt resultater? I svært liten grad. Så lenge kommunen tror at identiteten til kunnskapsbyen Trondheim står på spill, ser det ut til å være ganske uinteressant hva vi som berøres av planforslaget mener.

LES OGSÅ: – Stor risiko for at mange må flytte fra Tyholt

Høringsinnspillene i første runde i 2020 førte knapt til endringer i planforslaget. Det samme var dessverre tilfellet for andre og siste høringsrunde. Statsbygg har føyd seg på akkurat så lite som de må. Ellers har de nøyd seg med å kutte en meter her og der – i praksis ingenting som monner når planene fortsatt får Trondheim Spektrum til å framstå som en nett liten kloss. Anleggsperioden blir like lang og plagsom. Tyholttunet barnehage og andre naboer på nordsiden mister like mye sol. Mesteparten av Spruten-skogen er berget, men friområdene våre blir uansett sterkt redusert både i kvalitet og kvantitet. Med disse helt marginale endringene etter høringsrunden var byplankontorets forslag til innstilling til bygningsrådet at reguleringsplanen blir vedtatt.

LES OGSÅ: – En klar og tydelig beskjed fra kunnskapsbyen Trondheim

Behandlingen i bygningsrådet 3. august var stort sett en skuffelse. Selv om nabolaget og Prétor advokatkontor har identifisert vesentlige feil og mangler ved planforslaget ble reguleringsplanen ble sendt videre uten store endringer. Det ferske innlegget fra byplankontoret er nok en provokasjon. Dette er en virkelighetsbeskrivelse vi som naboer overhodet ikke kjenner oss igjen i.

Anleggsveien vil gå tvers gjennom et grøntområde. Hensynssonen rundt Sprutenskogen er definert så snevert som overhodet mulig. Mange rødlistede trær, flere av dem over hundre år gamle, vil gå med. Når byplansjefen skriver at området «vil framstå mer tilgjengelig og åpent, og kanskje mer innbydende enn i dag», er det en grov omskrivning av virkeligheten. Grøntområdene er åpne og tilgjengelige i dag. Deler av det som er grøntområde i dag er ikke regulert til grøntområde. Antall kvadratmeter regulerte grøntområdene vil være omtrent uendret etter OSC står ferdig, men i praksis vil det grønne preget i bydelen være betydelig redusert.

Her kan du lese alle sakene om Ocean Space Centre.

Alle som har vært med naboene på befaring, har sett gamle og unge, skolebarn og hundeeiere krysse området i alle retninger, uansett når på dagen de har vært her. De har sett snarveier og gangveier overalt. Området er åpent og tilgjengelig – det blir det ikke. At bygningene «for mange kan oppleves som ruvende», er neppe en overdrivelse. Noen som synes nye Spektrum ble stort? Nye OSC blir tre ganger større, og ligger på et platå. Påstanden om at anlegget vil tilføre området «mer åpenhet» faller på sin egen urimelighet.

Engasjementet fra innbyggerne i denne saken har vært overveldende. Til høringsfristen 13. mars kom det inn ca. 140 merknader. To forskjellige underskriftskampanjer samlet et skred av underskrifter – først for å bevare friområdet Spruten, deretter et innbyggerinitiativ for å nedskalere Ocean Space Centre. I starten av juni leverte Ungdommens bystyre en krass merknad som synliggjør de negative konsekvensene for barn og unge.

Det har vært skrevet en rekke kritiske leserinnlegg. I juli skrev Adresseavisen at debatten rundt OSC er en av de heftigste de har hatt de siste årene. Nå forrige uke leverte en samlet gruppe skoleledere og FAU-er seg om en rekke krav til reguleringsplanen knyttet til punkt som tilgjengelighet og vern av Spruten, men også vesentlig tiltak for å gjøre skoleveiene trygge i området. En av underskriverne er Berg skole, som ikke har vært invitert til medvirkning i planarbeidet selv om hele reguleringsområdet ligger innenfor skolekretsen.

Hva betyr lokaldemokratiet i praksis, hvis et så stort engasjement fører til så lite? Det spørsmålet har mange stilt seg i det siste. Onsdag 18. august skal innbyggerinitiativet «Nei til kjempeutbygging av OSC» på Tyholt opp til politisk behandling. 2. september skal bystyret etter planen vedta reguleringsplanen. Kjære folkevalgte: Lytt til naboer og andre berørte. Det er ingen skam å lytte til et samstemt nabolag.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå