Bedre samarbeid skal ruste det økonomiske hjelpeapparatet

Finans Norge er enige med Armand Vestad i at de som rekrutteres til rådgivning i Nav-systemet må ha den nødvendige økonomiutdanningen, skriver fagsjefen i dette innlegget.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

«Å snakke om penger er vanskelig», skriver økonomisk rådgiver Armand Vestad i innlegget Hjelpeapparat uten økonomisk kompetanse i Midtnorsk debatt 13. august. Vestad etterlyser mer opplæring i økonomikunnskap for medarbeiderne på Nav-kontorene. På den positive siden viser han til et praktisk samarbeid mellom Nav og Finans Norge som skal gi bedre økonomirådgivning til de som ønsker det, men i det store og hele er han bekymret for kompetansen til de som skal hjelpe.

LES OGSÅ: DEBATT: Er det riktig at jeg skal betale formuesskatt av erstatningen min?

For den som har økonomiske problemer, er også banken en vesentlig del av hjelpeapparatet. Og de bankansatte har selvfølgelig økonomisk kompetanse. Finansnæringen har en egen autorisasjonsordning for rådgivere som skal sikre god kvalitet i rådgivningen. Det stilles strenge kompetansekrav til rådgiverne i bank. Som et minimum må de ha god generell økonomisk kompetanse, de må kunne de produktene de gir råd om, og de må gjennomføre tester i etikk og kommunikasjon. Kompetansen må oppdateres hvert år. Økonomikompetansen hos denne delen av hjelpeapparatet er altså meget god.

Det samarbeidet mellom Nav og bankene som Vestad nevner, er nytt. Sammen rår Nav og bankene over de viktigste virkemidlene som forbrukerne trenger for å håndtere sin privatøkonomi. Både Nav og bankene sitter dessuten med stor kunnskap om hvilke muligheter som finnes og om hvilke grep den enkelte kan ta. Det er derfor til fordel for alle parter at vi kan samarbeide tettere. Men Finans Norge er enige med Vestad i at de som rekrutteres til rådgivning i Nav-systemet må ha den nødvendige økonomiutdanningen. Vi er også enig i at det bør være et krav at alle som skal bistå mennesker i krise har grunnleggende kunnskap om metoder for økonomisk rådgivning.

LES OGSÅ: Alenemor om velferdsstaten: Det har vært en kamp, men nå kan jeg si: Jeg har det bra!

Det samarbeidet vi nå har innledet, kan ikke erstatte en god teoretisk opplæring som man får gjennom utdanningssystemet, men inntil videre kan det kanskje avhjelpe litt. Vi har startet med felles webinarer for rådgiverne i Nav og bank der hensikten er å lære av hverandre og skape et enda bedre samarbeid. Det vil i neste omgang komme forbrukerne til gode.

Samarbeidet vårt har kommet i stand for å gi bedre rådgivning til forbrukere som får økonomiske problemer, for eksempel fordi de mister jobben. For å hjelpe de som strever med egen økonomi, har Nav og Finans Norge laget en oversikt over ulike tiltak: Privatøkonomi: Økonomi- og gjeldsrådgivning | Finans Norge. Vi vil fortsette samarbeidet vårt til det beste for de som får økonomiske utfordringer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå