Advokat: Nei, hjemmekontor er ingen lovløs sone

Saken oppdateres.

Terje Kilen har et innlegg den 19. august 2021 i Adresseavisen om hjemmekontor. I innlegget fremmer Kilen noen viktige spørsmål: Hva er et hjemmekontor, og hvilket ansvar har arbeidsgiver når de ansatte sitter på hjemmekontoret? Svarene på dette er å finne i den såkalte hjemmekontorforskriften. Arbeid fra hjemmekontor har vært lovregulert i nesten tjue år, men mye har skjedd i arbeidslivet i løpet av den tiden uten at lovverket har fulgt med i utviklingen.

LES OGSÅ: Mange i generasjon Z begynner arbeidslivet med hjemmekontor

Kilen undrer på om hjemmekontoret er en lovløs sone. Det er det heldigvis ikke, og når en ansatt jobber hjemmefra må både arbeidsgiver og arbeidstaker forholde seg til både arbeidsmiljøloven og de unntak som følger av hjemmekontorforskriften, blant annet for arbeidsmiljø og arbeidstid.

Det ligger likevel et ansvar på arbeidsgiver til å forsikre seg om at arbeidsforholdene til de ansatte er fullt forsvarlig også på hjemmekontoret. Hvor langt dette ansvaret strekker seg er et av spørsmålene vi ennå ikke har fått svar på. For definisjonen av hjemmekontor sier forskriften at det kun er arbeid som «utføres i arbeidstakers eget hjem».

LES OGSÅ: Forsker Lisa Vivoll Straume om å jobbe hjemmefra: – Vi må gjøre det beste ut av situasjonen

Når det gjelder plikten, eller retten, til å jobbe på hjemmekontor, er det arbeidskontrakten din som regulerer dette. Hvis arbeidskontrakten sier at ditt arbeidssted er på arbeidsplassen, kan ikke arbeidsgiver ved hjelp av styringsretten kreve at du har hjemmekontor på fast basis.

Partene i arbeidslivet etterlyste i løpet av pandemien en oppdatering av reglene om arbeid i eget hjem, og før sommeren ble en revidering av hjemmekontorforskriften lagt ut på høring. Forslagene til endringer fra departementet var etter vår oppfatning ganske beskjedne, men det er sannsynlig at det blir flere endringer når høringsinstansenes innspill blir hensyntatt.

Arbeids- og sosialdepartementets høringsbrev gjør det klart at hvis arbeidsgiver har avtalt hjemmekontor med den ansatte og arbeidet ikke er kortvarig eller sporadisk, skal det utarbeides en tilleggsavtale til den ansattes arbeidskontrakt. Denne skal blant annet inneholde et punkt om «eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr».

Regelverket som Kilen etterlyser, eksisterer og er under oppdatering. Det er likevel ikke tvil om at det vil dukke opp nye problemstillinger rundt hjemmekontor som arbeidsgivere må håndtere i tiden som kommer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå