#minvalgkampsak: studenters psykiske helse

En ny regjering må ta studentene på alvor

Guro Holte Igesund og Julie Bjerkvik, psykologistudenter og prosjektledere i Innom   Foto: Privat

Saken oppdateres.


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkampsak: studenters psykiske helse

Da debatten raste om Kjøs-utvalgets rapport på psykisk helse før sommeren, var vi enige i at sykeliggjøring av studenter er feil. Likevel reagerte vi da studentopplevelsen av pandemien ble karakterisert som kjedelig. Kjøs’ retorikk treffer ikke for å beskrive reaksjoner på inngripende allmenne tiltak. Forståelse av studenters opplevelse, og tiltak som gir dem en levelig og meningsfull hverdag, vil bære frukter.

Valgdebatt: Unge stemmer i Trøndelag: Følg NRK og Adresseavisens valgdebatt med unge politikere og engasjerte velgere direkte fra Nord universitet i Levanger på adressa.no, NRK 1 og nrk.no torsdag 26. august kl. 12:30

Vi ble glade da midlene tildelt samskipnadene i mars skulle dekke sosiale tiltak i tillegg til psykiske helsetjenester. Vi opplever at forverringen for studentene har vært stor på den sosiale fronten. Med midler tildelt Sit fra regjeringens studentkrisepakke starter vi opp et sosialt tiltak for studenter kalt Innom. I lokaler i Olav Tryggvasons gate får studenter komme innom på spennende arrangementer og aktiviteter, og samles rundt gratis måltider. Vi styrker også samtaletilbudet til Sit, der en får snakke med en student. Så langt rekker finansieringen kun til jul. Vi tror det vil være behov for styrking av sosiale tiltak også til våren, og håper en ny regjering tar studentenes situasjon på alvor.

LES OGSÅ: Svensk mor i Norge om skolemat: Da jeg flyttet til Norge, visste jeg knapt hva en matpakke var

Koronatiltakene har vært omfattende, og tall viser (SHoT, Hoffart et al., Hdir) at de har hatt stor innvirkning på studenter. Symptomer på psykisk lidelse virker å ha økt ekstra mye hos denne gruppen, som kan tyde på at studenter allerede var sårbare. SHoT-undersøkelsen viser 17 prosent økning av alvorlige psykiske plager hos studenter fra 2018 til 2021. Denne økningen skyldes sannsynligvis ikke normal utvikling, men pandemien For en student er forringet sosial kvalitet svært alvorlig, og det fører til nedsatt livskvalitet. Å stå alene i en del av livet der noe av det viktigste du skal er å knytte bånd til andre mennesker er tungt.

Som Kjøs-utvalget påpeker, skaper manglende sosial støtte risiko for psykisk lidelse i 20-årene. I ungdoms- og tidlig voksenalder debuterer typisk også flere psykiske lidelser, spesielt når risikofaktorer er tilstede. For noen studenter kan belastninger fra koronatiltak medføre psykisk uhelse.

LES OGSÅ: Professor: Unge har fått det verre, eldre har fått det bedre

Med argumentasjonen hittil, taler psykologisk forskning på motstandsdyktighet for forebyggende tiltak for å styrke en sårbar gruppe sammen med opprustning av spesialistkompetanse for å imøtegå økt hjelpebehov. Det er hårreisende at Kjøs virket å bruke dette perspektivet til å argumentere mot seriøse tiltak, og at rapporten ikke inneholdt tydeligere anbefaling om helhetlig styrking rundt studenten.

Vi må huske at koronatiltakene ikke vil vare evig. Frem til vi har åpnet helt opp, bør grepene gjøres der det er mest akutt. For studenter må gode og sammenhengende økonomiske tiltak og et tilgjengelig hjelpeapparat være på plass. Men like viktig er sosiale bærebjelker rundt studenten.

Sosiale initiativtakere må støttes fordi hvert initiativ krever mer under korona. Sosiale tiltak og strukturer bør prioriteres og støttes av regjering, UH-sektor og velferdstjenester rundt studenter. Mange studenter står med fortynnet, rustent eller fraværende nettverk. Med slik mobilisering vil studentens følelse av tilhørighet styrkes og de som er på vei til å falle ut oppdages. Ettertiden vil kunne kalle koronapandemien for en tøff, men håndterbar tid for studenter. Gode allmenne tiltak og opprusting av spesialisthelsetjenester bør stå i første rekke slik at studenter kan kjenne seg sett og ivaretatt når vi nå går inn i pandemiens fjerde semester.

#minvalgkampsak: Bli med i debatten!

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå