Høyre vil ha en storstilt satsing på kvinnehelse

Høyres toppkandidater i Sør-Trøndelag svarer sanitetsforeningen med at de vil løfte fram kvinnehelse.  Foto: Høyre

Saken oppdateres.

I Adresseavisen spør Mette Folvik og Herlofson fra Norske Kvinners Sanitetsforening om vi vil løfte frem kvinnehelse i politikken. I samme avis skriver Tonje Helen Aune Hatmyr en personlig historie om hvordan hun har mistet mange år av livet sitt på grunn av helseutfordringer. Svaret er ja. Som kvinner og Høyres toppkandidater ved stortingsvalget i Sør-Trøndelag er dette noe som opptar oss, til dels på grunn av personlige erfaringer.

Valgdebatt: Unge stemmer i Trøndelag: Følg NRK og Adresseavisens valgdebatt med unge politikere og engasjerte velgere direkte fra Nord universitet i Levanger på adressa.no, NRK 1 og nrk.no torsdag 26. august kl. 12.30

LES OGSÅ: Fødende kvinner fortjener bedre

Hvilket kjønn du har skal ikke bestemme hvilke muligheter du har. Det skal heller ikke avgjøre hvor gode helsetjenester du får. Kvinner er 67 prosent mer sykemeldte enn menn. Det legemeldte fraværet er for kvinner mellom 25–34 år dobbelt så høyt som for menn. Blant de største årsakene er muskel- og skjelettlidelser og psykiske helseproblemer.

I dag er det for lite kunnskap og forskning på kvinnehelse. Menns kropp, symptomer og sykdomsforløp har ofte vært normen for den medisinske forskningen. Blant annet på grunn at status. Dette må vi snu for å gi alle likeverdige helsetjenester. Høyre vil at alle skal få likeverdige helsetjenester. I regjering har Høyre allerede gjort mye for å løfte kvinnehelse. Det forskes mer, det er innført pakkeforløp blant annet for brystkreft, og det gjennomføres nå en stor utredning om kvinnehelse og helse i kjønnsperspektiv, som også tar for seg tema som vold i nære relasjoner og psykisk helse. Men langt viktigere er hva Høyre vil gjøre.

LES OGSÅ: En folkesykdom som må tas på mye større alvor

For det første må vi sørge for at kvinner får bedre oppfølging når de møter helsetjenesten. I dag opplever altfor mange kvinner med diffuse symptomer å ikke bli trodd. Mange bruker årevis på utredninger – uten å få verken diagnose eller god behandling. Kvinner skal ikke bli kasteballer i et stort system. Derfor ønsker vi flere standardiserte behandlingsforløp – pakkeforløp – blant annet for endometriose og muskel- og skjelettlidelser.

For det andre må vi forske mer. Uten god kunnskap får vi ikke bedre behandling. Derfor må vi fortsette å styrke forskningen på kvinnehelse. Høyre har tatt kvinnehelse på alvor. For første gang på 20 år får vi en helhetlig utredning. Dette vil vi fortsette å ta på alvor de neste fire årene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå