LO-Tangen: Vi er klimaløsere 

Sammen med NHO har LO utviklet en energi- og industripolitisk plattform som er en meny over gode tiltak for klimaomstilling og næringsutvikling, skriver Kristian Tangen fra LO.  Foto: Christine Schefte

Saken oppdateres.

Klimaomstillingen skjer på trønderske arbeidsplasser, og det er LOs medlemmer som er klimaløserne. Deres arbeid for klimaomstilling krever en aktiv næringspolitikk. Vårt felles mål er at Norge skal kutte 55 prosent i klimautslippene innen 2030. Det er helt nødvendig for å bremse klimaendringene slik at de ikke kommer ut av kontroll og blir katastrofal for menneskeligheten. Klimakrisa angår oss alle, men særlig angår det arbeidslivet der klimaomstillingen må være rettferdig, sikre jobber og gi verdiskapning. Klimaomstillingen må gi trygghet for folks liv.

LES OGSÅ: Statkraft svarer: Ser på muligheten for å realisere et anlegg for CO₂-fangst og -lagring

I Trøndelag har vi et arbeidsliv med klimaløsere. I offentlige og private virksomheter kjører stadig flere ansatte elektriske kjøretøy. Byggebransjen finner bærekraftige løsninger for hvordan man bygger, vedlikeholder og drifter bygg. Det produseres lokalt biodrivstoff. Det er grønn omstilling i industrien. Ved Aker Verdal benytter de kompetansen de har fått fra oljenæringen til å bygge offshore vindmølle-understell. Det viser hvordan det grønne skiftet skjer på skuldrene av eksisterende virksomhet som trygger både arbeidsplasser og vår felles velferd.

LES OGSÅ: Klimarensing av Trondheims største punktutslipp vil koste rundt 700 millioner kroner

Dette er bare noen av mange eksempler i vår region – en region som jobber hver dag med å nå klimamålene. For det skjer mye positivt. Både offentlige og private virksomheter finner kreative løsninger, utvikler helt nye lavutslippsløsninger, kutter egne utslipp. Det offentlige er pådriver som innkjøper, planmyndighet og samfunnsutvikler.

LOs medlemmer er opptatt av å kutte utslipp i alle samfunnets sektorer, i tusenvis av bedrifter i alle næringer over hele landet. Det er alt fra arbeidsplasser som er blant de aller største punktutslippene i Norge, til saksbehandlerne i offentlig sektor. En ting våre medlemmer har til felles er et ønske om å fortsette å kutte i samfunnets utslipp.

Men vi må strekke oss etter mer. Skal vi henge med i klimaomstillingen, må vi ta grep om industri- og energipolitikken. Det er viktig både for klima, men også for næringslivets konkurransekraft. De siste årene har vi sett et stadig større eksportgap, en svakere handelsbalanse fra fastlandet. Skal vi tette det gapet må vi videreutvikle våre konkurransefortrinn, de sterke klyngene innen industri- og energi. Derfor er det tid for et krafttak for ny industrisatsing og klimaomstilling i Norge. Dette for å sikre eksport, arbeidsplasser og verdiskaping i fremtiden.

LES OGSÅ: Statkraft og klimautslipp

Sammen med NHO har LO utviklet en energi- og industripolitisk plattform som er en meny over gode tiltak for klimaomstilling og næringsutvikling. Der legger vi frem åtte konkrete ambisjoner frem mot 2030. Det handler om å utvikle en verdikjede for havvind, videreutvikle og bygge en batteriverdikjede og etablere storskala produksjon av hydrogen og ammoniakk. Det handler om å videreutvikle jobb- og verdiskaping fra petroleumsindustrien, skalere opp CO₂-fangst og -lagring og ytterligere redusere prosessindustriens karbonavtrykk. Det handler om å satse tungt på utvikling av fornybarnæringen med vannkraft og andre energiformer og sette tydelige mål om energieffektivisering med minimum 10 TWh innen 2030.

Plattformen sier også hva som trengs for å utløse dette potensialet hos bedriftene. Felles for mange av de nye grønne verdikjedene er at de ikke er bedriftsøkonomisk lønnsomme i dag, men at de med stor sannsynlighet vil bli det på sikt, og at det er en fordel å være tidlig ute. Det betyr at man trenger politikere som stiller opp med gode støtteordninger som bidrar til teknologiutvikling, testing og kommersialisering av løsninger som trengs for å realisere klimamål og industrisatsinger. Kort sagt: En mer aktiv næringspolitikk, ikke næringsnøytralitet.

LOs medlemmer er utrolig viktige medspillere i å løse klimakrisen. For når man jobber med å produsere utslippsfritt drivstoff, utvikler vindmøller til havs, omstiller til en mer grønn industri og bidrar til å fjerne CO₂-utslipp i alle næringer – da er våre medlemmer klimaløsere.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook

På forsiden nå