Vanvikan hurtigbåthavn trenger oppgradering

Tidligere Sp-politiker Ingvar Sæther mener det nå er på tide å gjøre noe med hurtigbåthavna i Vanvikan.  Foto: Kjell A.Olsen

Saken oppdateres.

Åpent brev til Trondheim Havn ved styreleder Roar Arntzen og havnedirektør Knut Thomas Kusslid. I Vanvikan foretar fylkeskommunen for tiden en fantastisk utbygging av tomt for ny videregående skole. Det mudres store mengder leire som dumpes på Strindfjorden og som erstattes med sprengstein slik at tomta kan bygges litt lenger ut en selve fjæragrunnen. Skolen blir bygd i umiddelbar nærhet av hurtigbåthavna og skal stå ferdig 2023.

LES OGSÅ: Nå er vi lei av å vente, hvem har ansvaret?

Hurtigbåtbåthavna har den store ulempen at innløpet ligger mot øst og kan ikke betjenes når kuling blåser fra øst eller sørøst. Dette er til stor ulempe for publikum som ikke tør ta båten hvis de skal reise videre med tog eller fly, eller har time hos lege eller sykehus. At innløpet til havna ble lagt mot øst var en uheldig utbygging som ble gjort i 1954 før Fosen-ferga skulle starte i 1955 fra Skansen til Vanvikan.

Lokale kjentfolk visste godt hvor mye Frostabåten plagdes for å komme til kaia i Vanvikan på østavinden og frarådet dette, men ble ikke hørt. Innløpet bør selvfølgelig være på lesida mot vest. Folk har i flere år snakket om at dette burde endres, og nå som mudringsfartøyet og store gravemaskiner arbeider i dette området, bør dette være en enestående sjanse for å få gjort de nødvendige forberedelser samtidig.

LES OGSÅ: Kjøpesenter rives for å gi mer plass til ny skole

Jeg har blitt fortalt at styrmennene på hurtigbåten for noen år siden hadde møte med kommunens representanter for å få gjort noe med dette, men at det verken fantes planer eller penger for ombygging, og at det derfor bare måtte være som det var. Nå er situasjonen ganske annerledes når fylkeskommunen satser på bygging av ny skole på stedet og at båten samtidig blir skolerute. I samtale med kommunen fremgår at de ser dette som en svært viktig og prioritert sak og forutsetter snarest mulig møte med berørte parter om saken.

At styrmennene på hurtigbåten er engasjert i denne saken, er positivt og naturlig. De er hver dag ansvarlig for at passasjerene bringes trygt både på sjøen og ved landligge. De hadde forleden merket seg at mudringsskipet arbeidet der hurtigbåthavna bør bygges, og var rimelig skuffet over at planer fortsatt ikke foreligger. Tanker om bølgebryter slik at nåværende innløp kan brukes, er ikke brukbart. Med økt pendlertrafikk og skoleelever må større båter brukes på de mest aktuelle turer. Dagens havn er ikke dimensjonert for dette. På vestsida er det ingen slik begrensning.

LES MER: Ingvar (89) var sentral i å få Skarnsundbrua bygd, og hindret Folla fabrikker fra å gå med i en svensk storkonkurs

Det er sikkert veldig begrenset hva en enkelt kommune som Indre Fosen kan få gjort med en slik sak annet enn å påvirke fellesskapet. Jeg antar dog at ny gjeldende lov for havner gir havnestyret både rett og plikt til å gjøre sitt beste for kommunale interesser. Vanvikan er viktig for hele Fosen, og for Trondheim kommune også. Jo mer attraktiv forbindelsen blir, så hindrer det unødvendig biltrafikk i byen. Og ikke minst viktig for fylkeskommunen som snart skal bruke båten som skolerute. Det vil være særdeles viktig at havnestyret kan prioritere denne saken nå.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå