Vi skylder lærerutdanningen et løft

Oscar Alexander Undahl, leder AUF-studenter Dragvoll (t.v.) og Sondre Schlottmann Lisø, nestleder AUF-studenter Dragvoll  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Lærerutdanningen har vært under store forandringer de siste årene. Endringene har ført til at færre utdanner seg til lærer/lektor. Mange godt kvalifiserte risikerer å miste retten til å undervise samtidig som vi ser at flere ufaglærte underviser i skolen. Dette vil ha store ringvirkninger for fremtiden. Det er stor mangel på lærere, og hvis det ikke blir gjort omfattende forandringer på dette, vil trenden fortsette som den gjør nå.

LES OGSÅ: En god lærer er viktig for barns mestring

4-er kravet i matematikk ved videregående skole er et stort hinder, og det er en av hovedgrunnene til at mange ikke kan utdanne seg til lærer/lektor. Kravet er lite relevant for studenter som ønsker å bli faglærere innenfor fag som norsk, historie, samfunnsfag, geografi, religion og språk. Matte er ikke en del av hovedessensen i disse fagene, og blir derfor et hinder som sørger for at man mister mange potensielle lærere for fremtiden.

LES OGSÅ: Vi trenger flere kvalifiserte lærere

Det er derfor viktig at kravet om karakteren 4 i P-matte (praktisk matematikk) blir fjernet slik at de som ønsker å ta lærer/lektor utdanning innenfor andre emner enn matematikk, får muligheten til det. I stedet bør det innføres mer spesialiserte krav for de enkelte retningene som bedre reflekterer utdanningen. Dette vil sikre bedre kvalitet, kunnskap og fordypning innenfor hvert av emnene, samtidig som det vil gi muligheten til at flere velger lærer- eller lektorstudie på universitetene.

Under dagens ordning er det ikke mulig å bli lærer ved fullført bachelorgrad, det vil si at yrkestittelen adjunkt ikke eksisterer og er ikke mulig å utdanne seg til. Grunnen til dette er kravet om at man må ha en fullført master for å kunne ta praktisk pedagogisk utdannelse (PPU). Dette gjør at hver enkelt som gjennomfører utdanningen, får yrkestittelen lektor.

LES OGSÅ: Hvorfor vil ikke flere bli lærer etter «lærerløftet»?

Det skaper igjen problemer både fordi det er begrensing på antall mastere i løpet av et år og fordi ikke alle masterstudenter ønsker å ta PPU. Studenter med fullført bachelorgrad blir dermed nødt til å velge andre yrker. Antall potensielle lærere er enormt, hvor kravet om fullført master er et stort hinder for å få god kompetanse i den offentlige skolen. Kravet om nødvendige studiepoeng for undervisningen innen fag i skolen er til stede enten læreren har en femårig master, eller en treårig bachelor.

PPU må endres slik at studiet er tilgjengelig etter fullført bachelor, ringvirkningene av denne endringen vil sørge for at flere får utdannet seg til lærer og få yrkestittelen adjunkt. Mangelen på lærere vil med endring av dette kravet sørge for økt antall utdannede, samtidig minske nødvendigheten av vikarer ved norske skoler. Ved gjeninnføringen av yrket adjunkt vil vi også ha muligheten til å motvirke antallet ufaglærte i skolen.

Arbeiderpartiet ønsker å vise tillit til erfarne lærere og stoppe regjeringens avskilting, sikre læreres rett til etter- og videreutdanning, utdanne flere lærere, igangsette en nasjonal rekrutteringskampanje til lærerutdanningen, og erstatte firerkravet med bredere og mer treffsikre opptakskrav.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå