Smart og nødvendig pengebruk i Miljøpakken

Saken oppdateres.

Miljøpakken er en suksess, og det er god kostnadskontroll og stor nytte av pengene som brukes. I Trondheim har vi minst kø av alle storbyer fordi vi har satset kraftig på gange, sykkel og kollektiv over lang tid. Slik har vi frigjort plass til dem som må bruke bilen. For hver krone vi bruker på sykkelinfrastruktur, får vi fire-fem kroner tilbake, mye på grunn av store helsegevinster. Det finnes få tiltak med større samlet samfunnsøkonomisk gevinst enn de tiltakene som gjennomføres i Miljøpakken.

LES OGSÅ: Hvorfor kutter du i kollektiv hvis du vil ha flere busser i distriktet?

Det er selvsagt greit at Senterpartiet stiller spørsmål ved pengebruk. Vi tar faktisk debatten i forkant og i bystyre- og fylkestingsmøter om hvorfor vi gjennomfører tiltak og hva de koster. Det er bred politisk enighet om at vi skal satse på gange, sykkel og kollektivt, og det er gode grunner til at vi gjør det. Vi vil minne Sp om at vi fortsatt har dager hvor deler av befolkninga blir oppfordra til å holde seg inne på grunn av dårlig luft.

Vi har fortsatt store folkehelseutfordringer, som vi kan bidra til å løse gjennom å legge til rette for mer aktiv hverdag, blant annet ved å gå og sykle mer. Vi trenger fortsatt et mer effektivt transportsystem slik at folk kan bruke mindre tid på pendling og tid på det som er viktig for dem. Vi trenger fortsatt tiltak for å fjerne flaskehalser og kutte reisetid for tusenvis av busspassasjerer. Vi har fortsatt en klimakrise, som vi skal løse sammen med resten av verden og ta ansvar for lokalt.

LES OGSÅ: Mente Miljøpakkens plan for busspriser var «sjokkerende», «uhørt» og «pinlig»

Kostnaden av å bygge gate i by, kan ikke sammenlignes med å bygge motorvei på jomfruelig matjord og natur. Det er langt flere hensyn som må tas, som bidrar til økte kostnader. Prosjektene i Miljøpakken er godt begrunnet av administrasjonen. Det er nok ingen magisk formel, som Senterpartiet later til tro at finnes, som kan kutte massivt i disse kostnadene. Alternativet er å kutte i flere enkeltprosjekter i Miljøpakken. Da blir det umulig for Trondheim å nå nullvekstmålet som gir oss renere luft, bedre helse, mindre kø, reduserte utslipp og mindre støy. Er det noe Sp ved Borten Moe og Grøntvedt ønsker?

LES OGSÅ: Ikke tapp bypakken for penger

Det er på tide at Sp legger fram konkrete og tydelige forslag til hvordan vi skal kutte kostnader på en mer effektiv måte. De kan alternativt være ærlige på at man ønsker å kutte prosjekter, som gjør at vi ikke vil nå målene vi har satt oss. Enkle løsninger, sånn som om å kutte ut et par varmekabler, gir ikke mange meter fylkesvei.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå