Sp sløser med penger og raner byene

Ingrid Skjøtskift svarer Ola Borten Moe og hans Sp-kollega Hallgeir Grøntvedt.   Foto: Håvard Jensen/Therese Sanne

Saken oppdateres.

Hvis Senterpartiet vil ha kontroll på pengebruken i Miljøpakken, hvorfor stemmer Senterpartiet for «sløseprosjektene» Ola Borten Moe kritiserer?

I et debattinnlegg 30. august peker Ola Borten Moe på prosjekter som fremstår som ekstravagante. Høyre er helt enig i at det må bli bedre kontroll på pengebruken i Miljøpakken. Derfor har vi også fremmet en rekke forslag for mer nøktern pengebruk. I noen tilfeller har vi fått støtte fra Senterpartiet, for eksempel Brå bru, men i det store og hele har Senterpartiet i bystyret vært med og sikret den pengebruken som Borten Moe kritiserer.

LES BAKGRUNN: Kostnadskontroll og styring i Miljøpakken

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Budsjettene til informasjon og reiserådgivning har for eksempel est ut de siste årene. Med Sps stemmer. Og Sp har vært med på å stemme ned forslag om å holde budsjettet på et mer nøkternt nivå.

I tillegg angriper Sp bypakkene. Det er en hån mot bilister som har bidratt med milliarder i bompenger. Staten har gitt penger til byregionene og finansiert nye trafikkløsninger, bedre kollektivtransport og bedre forhold for syklende og gående - sammen med bilistene. Bompengene som næringsliv og privatpersoner betaler utløser det statlige bidraget. Det gir oss et bedre bymiljø, og flere velger buss, sykkel og gange fremfor bil.

Kutt i bypakkene vil gjøre det vanskeligere å få til gode transportløsninger. Og det vil velte mer av finansieringen over på bilistene gjennom økte bompenger og/ eller økt bompengeandel. Det vil vi ikke ha noe av.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå