Undeland har ikke fortjent slikt

Er personangrep virkelig nødvendig, Valland, spør Edgar Hertwich. Han mener innlegget mot kollega Tore Undeland var ufint og unødvendig.  Foto: Håvard Haugseth Jensen

Saken oppdateres.

Onsdag satt jeg frokosten i vrangen da jeg leste Anders Vallands angrep på min kollega Tore Undeland i Adressa (Undeland tar feil i kritikken av Borten Moe, 25. august). Valland beskylder Undeland for å slenge ut floskler, komme med «veldig spesielle» påfunn og «raljere». Sintef-forskeren fortsetter med å slå ut mot kunnskapsformidling på NTNU og oppfordrer studenter til å gjør opprør mot Undeland. Dette er grovt! Er personangrep virkelig nødvendig, Valland?

Undeland er en høyt ansett professor. NTNUs studenter innen energi og miljø har utnevnt ham som beste foreleser. Hans lærebok har blitt utgitt på syv språk og er den mest solgte innen kraftelektronikk i verden. Han har publisert over 180 fagfellevurderte artikler. Hvorfor har han fortjent at hans arbeid trekkes ned i møkk fordi du er uenig med et utspill på noen få linjer i Adressa, Valland?

Stridens utgangspunkt er Ola Borten Moes intervju i Adressa 19. august hvor han mente at det ikke har betydning om Norge reduserer sitt utslipp av klimagasser, siden vi med 0,07 prosent av verdens befolkning står for kun 0,1 prosent av verdens utslipp. Dette er Borten Moes begrunnelse for at det ikke er nødvendig å justere Norges klimapolitikk, til tross for enda tydeligere advarsler om ekstremvær og klimaforandringer fra FNs klimapanel. Undeland protesterte at det var galt å sammenligne Norge og større land som Kina med absolutt mengde utslipp. Undeland argumenterer at vi bør sammenligne utslipp per innbygger når vi vurderer nødvendigheten av å redusere utslipp. Valland svarer at det er det totale utslippet på verdensbasis som teller.

Valland har rett i at totalutslippet bestemmer graden av klimaforandringer og hyppigheten av flom og tørke og skogbrann. Det betyr ikke at Undeland tar feil! Undelands argument dreier seg om fordeling av ansvar for utslippskutt mellom land. I 2018 slapp Norge ut 8,3 tonn CO per innbygger, mens det tilsvarende tallet var 7,9 tonn i Kina. Jeg vil da hevde at en nordmann er nødt til å redusere utslippene sine omtrent like mye som en kineser, og spesielt siden begge må ned til null!

Valland spør videre om det er ikke relevant at Norge leverer mer velferd (per innbygger, vel?). Men hvordan skal vi ta det med i ansvarsfordelingen? Bør vi i Norge tar ansvar for en raskere utslippsreduksjon fordi vi er rikere, bedre utdannet, har flere naturressurser og lever i et velfungerende samfunn? Eller fordi vi har bidratt mer til atmosfærens CO konsentrasjonen, og har bygget vår velstand på å selge olje og gass?

Eller bør vi tvert om få slippe ut mer CO enn en kineser fordi vi har høyere velstand, som Valland ser ut til å synes? Dette er en viktig diskusjon, som berører etikk. Det finnes ikke svar med to streker under. Vi må bestemme i fellesskap hvordan vi ønsker å stille oss til utfordringen. Men uten skittkasting, vær så snill!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå