«Rein og vind» - samiske miljøkamper i undervisningen

Konflikten mellom reindrift og utbygging diskuteres i media, men de burde også diskuteres i klasserommet, skriver debattanten.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Denne uken kom nyhetene om at det tyske kobberkonsernet Aurubis har trukket seg fra avtalen med Nussir om kjøp av kobber fra gruven i ved Repparfjorden. Etter at avtalen ble signert, har det vært protester mot planene for deponering av avfallet både fra miljøvernorganisasjoner og samiske organisasjoner.

LES OGSÅ: Reindriftssame i Høyesterett: Vi er små i denne salen

Samtidig har rettsforhandlingene mellom Fosen reindriftsdistrikt og Fosen Vind startet i Høyesterett. Ankebehandlingen som pågår nå, gjelder blant annet erstatningsansvar overfor reindriftsdistriktene knyttet til utbyggingen av vindparken på Fosen. Lenger nord i landet har utbygging av vindparken på Øyfjellet ført til store protester fra miljøvernorganisasjoner og det lokale samiske reindriftsdistriktet.

Disse sakene diskuteres i media, men de burde også diskuteres i klasserommet. Det er aktuelle konflikter som gir eleven muligheten å følge med og debattere hendelser som utfolder seg i samtiden. I flere læreplaner skal elevene lære om samisk livsgrunnlag. I for eksempel naturfag på ungdomstrinnet skal elevene «gi eksempler på samers tradisjonelle kunnskap om naturen og diskutere hvordan denne kunnskapen kan bidra til bærekraftig forvaltning av naturen».

LES OGSÅ: Fem dager da framtiden for reindriften på Fosen står på spill

Dette kan videre kobles til flere læreplanmål i samfunnsfag hvor eleven skal kunne «gjere greie for årsaker til og konsekvensar av sentrale historiske og notidige konfliktar», «utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd» og «beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn».

Det finnes også gode ressurser til diskusjon i klasserommet om konfliktene. Aftenposten har laget dokumentaren «Rein og Vind» om reindrift på Fosen med intervju med Leif Arne Jåma som anbefales på det sterkeste. Her kan man få innsikt i reindriften og hvordan den påvirkes av utbyggingen. Det er også lett å finne oversikt over konfliktene og de forskjellige synspunktene som, f.eks., på NRK.no eller på Motvinds hjemmeside. Jeg oppfordrer lærere til å bruke tid nå i de neste ukene til å se dypere på disse konfliktene med sine klasser.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå