En krise i Norge, en katastrofe i andre land

Norge har gode muligheter for å klare seg gjennom klimaendringene. Det er et privilegium mange land ikke har, skriver KrFU-politikeren i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Klimakrisa rammer alle. Men den rammer urettferdig. Rike Norge kommer aldri til å bli like hardt rammet som fattige Niger. Klimakrisa er vår tids største utfordring. Den kan få store konsekvenser for land som Norge. Samtidig så vil konsekvensene av klimaendringene være mye større for fattigere afrikanske land sør for Sahara. I tillegg ligger Norge per innbygger langt over gjennomsnittet på klimagassutslipp. KrFU mener det bare er rett og rimelig at vi tar ansvar og kutter utslipp.

LES OGSÅ: LO-tangen: Vi er klimaløsere

Heldigvis så har vi kommet langt, og klimagassutslippene har gått ned fire år på rad. Det er bra, men hvis vi skal kutte 55 prosent av våre utslipp frem til 2030, så må tempoet opp. Regjeringen har en forpliktende plan for hvordan vi skal nå dette målet, med mange klimatiltak. Blant disse tiltakene er økt CO₂-avgift og å tilrettelegge for mer CO₂-fangst og lagring. Dette er treffsikre tiltak som kommer til å kutte i norske klimagassutslipp.

LES OGSÅ: MDG-gutten fra bøgda svarer opp Bjørnar fra Tiller

Selv om at det er viktig å kutte Norges utslipp, så må vi også hjelpe andre land. Derfor er jeg stolt over at utviklingsminister Dag Inge Ulstein fra KrF har fått gjennomslag for et klimafond som skal investere i fornybar energi i utviklingsland. Dette vil føre til at mange utviklingsland velger å bygge ut fornybar energi i stedet for kullkraftverk.

KrFUs miljøpolitikk bygger på å ta vare på naturen. Derfor vil KrFU fortsette den norske klima- og skogsatsingen. Den sikrer ivaretakelsen av tropisk skog rundt om i verden, blant annet regnskogen i Amazonas. Vi ønsker også å verne mer av den norske skogen, for å ta vare på norsk biologisk mangfold og natur.

Klimaendringene kan bli en stor krise i Norge, men for mange andre land kan det bli en katastrofe. Norge har gode muligheter for å klare seg gjennom klimaendringene. Det er et privilegium mange land ikke har. Derfor tar KrFU ansvar og har presset regjeringen langt i å komme med tiltak for å kutte i våre utslipp. I tiden fremover, så må vi gjøre enda mer.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå