Forfatter av Britannia-bok: Svar til et barnebarn

Forfatter Sverre M. Nyrønning tilbakeviser kritikken mot jubileumsboken Britannia 150 år som barnebarnet Mats Stensrud har kommet med i et debattinnlegg,  Foto: Adresseavisen

Saken oppdateres.

Mats M. Stensrud avlegger Odd Reitan og undertegnede en visitt i Adresseavisen, med utgangspunkt i Britannia Hotels store jubileumsbok som utkom i oktober 2020, og som jeg hadde gleden av å skrive. Han opplever at vi farer med usannheter knyttet til to spesifikke punkter angående farfar Kristoffer Stensrud som kjøpte konkursboet Britannia Hotel i 1924 og farmor Ingeborg. Barnebarnet retter riktignok baker for smed når han gjør colonialmajoren medansvarlig for bokens innhold. Odd Reitan hadde ikke noe med innholdet å gjøre utover å bli portrettintervjuet. I forordet skriver jeg at kun forfatteren hefter for eventuelt utilsiktede misforståelser, feiltolkninger eller direkte feil.

LES OGSÅ: Britannia 150 år - jubileumsboka

Jubileumsboken er omfattende, familien Stensrud er nevnt mange steder, og behandlet i dybde i kapitlene De sterke kvinnene, De mørke årene (krigsårene) og Stensrudæraen. Så til punktene barnebarnet opplever som misvisende:

  • 1. «I boken beskrives Kristoffer som en gambler som kjøpte Britannia for en spillegevinst. Det er nytt for meg.»

Men følgende står på side 102: «[Kristoffer Nilsen Stensrud …] kjøpte Britannia Hotel for oppsparte midler, penger han fikk for salget av storgården Snekkestad ved Holmestrand og det som er blitt sagt var en større lotterigevinst, men som ifølge familiære kilder mer sannsynlig var en betydelig pokerpott han hadde vunnet ombord i et tog til Oslo. Kjøpesummen var 1 075 000 kroner, omregnet til dagens kurs (2020) nærmere 27 millioner kroner. […] Stensrud la alt han hadde av penger i potten og håpet det beste, mens kona Ingeborg helst ønsket å forbli en trygg storbondekone ved Oslofjorden.»

LES OGSÅ: Feiret 150 år med bok og fest

  • 2. «Jeg opplever beskrivelsen av innsatsen og generasjonsskiftet som usann historiefortelling,» altså om farmor Ingeborgs arbeidsinnsats og det siste familiære direktørskiftet ved hotellet. «Ingeborg var som et kraftverk,» skriver barnebarnet. Ingen kan være uenig i den påstanden, og jeg tør hevde at hennes innsats ved hotellet slett ikke er underbelyst i jubileumsboken. Ikke bare hadde Ingeborg en finger med i det meste som skjedde, hun hadde også ansvaret for hjem og barn, selv om familien hadde hushjelp. Dette mener jeg kommer tydelig frem i de aktuelle kapitlene. Britannia Hotels historie er preget av sterke kvinner, og Ingeborg fremstår sammen med Cecilie Ingebertine Debes, senere Myhre og til slutt Claussen, som i 1878, bare 26 år gammel og småbarnsmor, ble enke etter hotellets grunnlegger, Andreas Olaus Myhre, som de sterkeste og mest myndige av dem, og med stor gjennomføringskraft.

Men så er det skildringen av lederskiftet, med onkel Sten Stensrud og kona Anne-Lise som nytt direktørpar, som åpenbart faller Mats M. Stensrud tungt for brystet. Han fremholder at farmoren fortsatt var den reelle sjefen i hotellet, godt støttet av hans egen far, styrelederen med samme navn som sønnen. De beskyttet Sten, var hans velgjørere, for den nye direktøren oppfylte ikke «minstekravene til å styre hotell».

Samtidig hevder han at farmoren «styrte myndig og energisk i kulissene» og at «Sten og Anne-Lise ble frustrerte fordi de ikke ‘slapp til’». Selv fremholdt Ingeborg at hennes base i hotellet var kjøkkenet. I realiteten hevder Mats M. Stensrud at onkel Sten og hans Anne-Lise kun var et reellt direktørpar i en tiårsperiode før Britannia ble et underbruk av Royal Garden Hotel på midten av 1980-tallet.

Jeg tror den påstanden forbløffer ikke bare den nærmeste familie, men også parets venner, hotellansatte, gjester og trondhjemmere som allerede på 1970-tallet gjennom mange år var blitt vant med det tydelige direktørparet både i det offentlige rom og i hotellet.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå