Klimaendringene påvirker reindriftnæringen

Vi må søke å komme til forståelsen at vi kan ikke forsyne oss ustanselig på naturens bekostning. Det er intet annet enn selvskading, skriver SV-politikeren i dette innlegget.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Klimarapporten er komme, og den er urovekkende. For urfolk som lever med naturen er det nedslående. FN generalsekretær António Guterres sier at denne rapporten er kode rød for menneskeheten. Alarmklokkene er øredøvende og bevisene er ugjendrivelige. Urfolk verden over opplever at deres kulturelle levesett er sterkt påvirket av klimaendringene. De har allerede merket klimaendringene over lengre tid.

LES OGSÅ: Vindkraft: Hvor mye skal de finne seg i, så lenge de får bra betalt?

Konsekvensene av klimaendringene er drastiske. De gir økte temperaturer i arktiske strøk, noe som påvirker direkte den arktiske faunaen. I Sverige har reinbeitenæringen mistet viktige beiteområder i skogbranner. I Russland smelter permafrosten. I Sibir er det varmerekorder og store skogbranner. Nord i Alaska har isen smeltet og små landsbyer blir skylt bort, folket har mistet sine hjem og jaktområder.

Her i Norge merker den samiske reindriften at vintrene har forandret seg. Vinteren kommer oftere senere enn den gjorde før, noe blant annet skaper problemer med å holde god kontroll over flokken under flyttingen til vinterbeite. Det er ustabile snøforhold. Beiteområdene der reinen henter sin næring, blir fastlåst av harde islag. Reinen klarer ikke å grave gjennom islaget for å få i seg næringen, som gir reinen den knappe ressursen den trenger for å holde seg i live gjennom en vinter på vandring. Sjøene og elvene der flytteleier har vært farbare på isen, blir ustabile og reinflokken kan ikke flyttes til de andre beiteområdene. Områdene og faunaen endrer seg. Der nyttevekster for dyrene blir borte, kommer andre vekster som ikke kan utnyttes i samme grad.

LES OGSÅ: Grunneierne får 400 millioner i erstatning

Samiske fisketradisjoner står i fare fordi vannet blir varmere og fisken dør ut, eller den får parasitter og skader. Om sommeren når reineieren skal merke sine kalver, så samler man reinflokkene inn i kalvmerkingsgjerdene. Da er man avhengig av insektene. De gjør nemlig at reinflokkene søker til fjelltoppene der det er svalt og lite insekter. Men dette har vært svært utfordrende de siste ti årene, nettopp fordi insektene har vært nesten fraværende.

Det samiske folkets tilnærming og forståelse av naturen er gått i arv fra generasjoner til generasjoner. Man har tilegnet seg sine kunnskaper gjennom erfaringer, som man igjen har gitt videre til den nye generasjoner. Dette er noe politikere som skal styre landet vårt, bør lytte til og søke kunnskap hos.

LES OGSÅ KRONIKKEN: Striden kan avklare urfolks rettigheter

Den samiske reindriften lever med naturen, og blir derfor hardt rammet når klimaendringene skjer. De er avhengige av naturen for å kunne drive med den tradisjonelle samiske reindriften og andre samiske næringer. Forsvinner de tradisjonelle samiske næringene, vil både den samiske kulturen og språket kunne forsvinne. I verste fall er vi der at en hel urfolkskultur forsvinner. Ikke bare har den samiske kulturen og reindriftsnæringen klimaendringene tungt hengende over seg. De har stort press fra flere hold. Som for eksempel vindkraftutbygging, hytteutbygging, gruvedrift, og veiutbygging som presser på alle kanter. Summa summarum tas bit for bit av natur og beiteområder.

Jeg vil sitere sametingspresident Aili Keskitalos beskjed til Arktiske råd: «La oss ikke la arktisk urfolk bære en uforholdsmessig belastning av påvirkningene når man ser til løsninger på klimakrisen». Det mange kaller «urørt natur» i mange arktiske områder, er faktisk områder der urfolk har forvaltet naturen i tusenvis år med sin naturkompetanse. Det er en kultur som er forsiktig med å sette spor etter seg, og ei heller driver rovdrift på naturressursene. Nettopp fordi man skal fare med den på en slik måte, at neste generasjoner også skal leve med naturen.

Jeg mener vi kan lære mye av urfolk og naturfolk hvordan vi kan forvalte naturen. Vi må søke å komme til forståelsen at vi kan ikke forsyne oss ustanselig på naturens bekostning. Det er intet annet enn selvskading. Naturen er ingen gratis-buffé. SV har programfestet ingen arealinngrep i reinbeiteområder. Og det inkluderer da selvsagt vindkraftindustri og andre arealinngrep. Vi står støtt sammen med Fovsen njaarke/ Fosen reinbeitedistrikt som nå har stått i storkammeret i høyesterett i kampen om sin eksistens. Gæmhpoe jåerhkminie – Baajh vaeride årrodh. Kampen fortsetter – la fjella leve

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå