Likestilling er å ta kvinners helse på alvor

Saken oppdateres.

Det gjør inntrykk å lese Tonje Helen Aune Hatmyrs innlegg i «#minvalgkampsak» i Adressa 19. august. Vi kan ikke slå oss til ro med at en ung kvinne ikke får behandling for sin sykdom fordi vi mangler kunnskap om sykdomsbilde hos kvinner. I samme avis utfordres stortingskandidatene i Sør-Trøndelag av Norske Kvinners Sanitetsforening på om vi vil løfte kvinnehelse.

I dag er det slik at vår kunnskap om sykdom og legemidlers virkning bygger fortsatt i stor grad på forskning på menn. Slik kan det ikke være. Derfor vil vi i Kristelig Folkeparti kreve at alle helserelaterte forskningsprosjekt tar med både kvinner og menn i utvalget det skal forskes på. Vi har ikke likestilling i helsetilbudet når døtre, mødre eller søstre ikke får adekvat behandling, som fører til dårligere livskvalitet og i verste fall dødsfall.

Kjønnenes biologiske forskjeller spiller en viktig rolle for hvilke helseutfordringer vi vil møte i livet. Kvinners risikofaktorer for hjertesykdommer, skiller seg for eksempel vesentlig fra menn sine risikofaktorer. Derfor kreves det andre behandlingsformer, og tiltak for forebygging. Vi vet altfor lite om dette, selv om hjertesykdommer er den vanligste dødsårsaken for kvinner.

Selv innenfor kvinners reproduktive helse mangler det kunnskap for å sikre riktig behandling, som kan øke kvinners livskvalitet og faktisk redde liv. Derfor ønsker KrF et nasjonalt kompetansesenter for fødsel- og barselomsorg, slik at fødselsskader kan forebygges. Vi vil også sikre at kvinnehelseportalen opprettes. Den har som mål å samle forskning knyttet til kvinnehelse og kjønnsforskjeller innenfor helse, for å formidle kunnskap til pasienter, pårørende og helsepersonell.

LES OGSÅ: Velkommen til vår verden!

Det har gått over 20 år siden sist kvinnehelse ble utredet i Norge. Derfor er vi svært fornøyd med at vi sammen med de to andre regjeringspartiene har satt i gang den første utredningen av kvinnehelse. Vi ser frem til at utredningen foreligger i september neste år.

Mangel på forskning om kvinners sykdommer og lidelser gjør at helsepersonell ikke har nok kunnskap i møte med kvinner. Mer forskning og kunnskap vil gi bedre behandling og livskvalitet. Dersom vi virkelig ønsker likestilling mellom kjønnene, så må vi ta kvinners helse på alvor.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå