Adressa tar feil om gaveordning

Sirkusklovnene er et av mange kulturtilbud som har nytt godt av gaveforsterkingsordningen.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

Adresseavisen gir i sin leder 30. august uforbeholdent støtte til å beholde nåværende ordning med gaveforsterkning. Det viser at avisen blander mål med virkemiddel, og virkemiddelet har blitt viktigere enn målene. Det er usikkerhet knyttet til om gaveforsterkningsordningen samlet sett har bidratt til mer penger til kulturlivet, selv om enkelte kunst- og kulturaktører har dratt stor nytte av ordningen. Gaveforsterkningsordningen har derimot påvirket fordelingen av statlige midler og bidratt til å svekke politiske prioriteringer som å bygge et sterkt regionalt kulturliv og målstyrte satsinger.

LES OGSÅ: Ikke skrot noe som funker, Ap!

Kulturen er noe av det mest sentraliserte vi har i Norge. Alle de store kulturinstitusjonene ligger i Oslo, likeså det største kunstmarkedet med gallerier og kunsthandlere. Oslo har et imponerende antall kulturbyråkrater med departement, Kulturrådet og Norsk filminstitutt som noen eksempler. Det er også stor sjanse for at når du møter en kunstkritiker, musikk- eller filmkritiker, så har denne en base i Oslo. Mediedekningen av kultur er også sterkt Oslo-dominert. Hoveddelen av kulturbygginvesteringene de siste ti årene har skjedd i Oslo. Gaveforsterkningsordningen er ytterligere et tiltak som bidrar til å sentralisere kulturlivet.

LES OGSÅ: Disse seks kulturinstitusjonene får til sammen 1 million kroner ekstra

Adresseavisen ønsker at politikere, kulturliv og næringsliv skal lure på hvorfor Trøndelag får lite ut av ordningen sammenlignet med Oslo-området. Her vet vi allerede mye. Trondheim betegnes ofte som en filialby, det vil si at næringslivet i Trondheim og Trøndelag er dominert av noen få store aktører som har hovedkontor i byen. Hovedkontorene ligger ellers i Oslo, og beslutninger rundt sponsormidler og filantropi skjer rundt lederbordet i hovedstaden.

Trondheim og Trøndelag har et rikt kulturliv, men publikumspotensial og medieoppmerksomheten er begrenset sammenlignet med det sentrale østlandsområdet. Vi er for avhengig av at noen få rike «onkler», i praksis lakse-konger og kolonialmajorer eller offentlige eide selskap som Trønderenergi og NTE, viser sin interesse. Når ordningen til samme tid setter som krav at det er rene gaver, uten motytelser som billetter og profilering, begrenses antall interessenter ytterligere.

LES OGSÅ: Får millioner til utbygging av Orkla Industrimuseum

Kulturlivet og utvikling av kunst og kultur i Trondheim og Trøndelag trenger at politiske mål blir fulgt opp med målrettede virkemidler. Gaveforsterkningsordningen er ikke et målrettet virkemiddel. Private aktører og næringslivet er og vil være en viktig bidragsyter for mer og bedre kunst og kultur, men vi kan ikke overlate virkemiddelbruken til tilfeldigheter. Politikerne må ta tilbake styringen og lage virkemidler som er tilpasset målsettingen for en utvikling av kunst og kultur i hele landet.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå