Elevene fortjener en skole som lytter til dem 

Saken oppdateres.

Grunnlaget for god helse legges tidlig. Derfor er det viktig at vi har en god skolehelsetjeneste som bidrar til trygghet og trivsel i skolehverdagen og at vi har nok lærere i hele landet. Det er faktisk viktigere enn noen gang. For flere og flere unge sliter psykisk. Hver femte elev får ikke fullført videregående og faller ut av utdanningen sin. 30 000 blir mobbet og gruer seg til å gå på skolen. Alle disse elevene går på skolen hver eneste dag og vil lykkes, men blir møtt av et system som ikke tar dem på alvor.

LES OGSÅ: Støre vil fjerne kompetansekravet for lærere

For dagens høyreregjering gjør ikke nok for elevene. Høyresiden har vist oss i åtte år at de leverer feilslått politikk. Fordi svaret til høyresida når vi har for få lærere i den norske skolen, er å gjøre det vanskeligere å bli lærer. Svaret til høyresida når hver femte elev dropper ut av den videregående skolen, er en urettferdig og rigid fraværsgrense uten tillit til verken lærer eller elev. Og når flere og flere elever trenger psykisk helsehjelp, møtes altfor mange av dem i dag med en stengt dør og lange ventekøer.

LES OGSÅ: Ap vil ha krafttak mot lærermangel

Vi i Arbeiderpartiet vil ha en skole der alle kan lykkes. Hvor elevene får den oppfølgingen de skal ha, og den hjelpen de trenger. De fortjener en skole som faktisk lytter til dem når de sier klart ifra hva som ikke fungerer. Derfor må høyresidas fraværsgrense skrotes, regelverket endres, og mer tillit må gis til lærere og elever. Vi må fjerne firer-kravet til lektorutdanninga, slik at vi har lærere i alle klasserom som ser hver enkelt elev og deres situasjon. Helsesykepleier skal være på hver eneste skole hver eneste dag, slik at ingen elever som trenger hjelp møter en stengt dør. I tillegg går Arbeiderpartiet til valg på at psykisk helsehjelp skal være gratis for unge, at vi skal ha en mer praktisk skolehverdag og at alle elever skal få gratis skolemat.

At fire av fem elever fullfører videregående er kanskje nok til å gjøre Høyre tilfreds. Men vi i Arbeiderpartiet gir oss ikke før vi har en skole der alle kan lykkes. At hver femte elev ikke fullfører, er ikke godt nok. Skolehelsetjenesten og hjelp må være tilgjengelig for alle elever. Når de trenger det. Og vi må ha flere sosiale tiltak inn i skolen som utjevner forskjeller, forebygger frafall og forebygger helseproblemer senere i livet. Nå er det på høy tid å prioritere skolen, våre elever og deres psykiske helse. Nå er det elevenes tur.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå