Jeg heier på de uvanlige!

Årets valgkamp burde dreie seg om de uvanlige, de som sliter med utfordringer, de som velger utradisjonelt,, skriver Kjetil Utne (H) i dette innlegget.  Foto: Camilla Alexandra Lie

Saken oppdateres.

Jeg heier på Kaisa som ble mobbet på skolen og la en stor innsats på ungdomsskolen slik at hun skulle kunne velge en annen skole enn nærskolen for å unngå mobbing. For henne og mange andre er fritt skolevalg viktig.

Jeg heier på Mats og hans mor Lucy som altfor lenge måtte kjempe mot rødgrønne Trondheim kommune for å få Brukerstyrt Personlig Assistent (BPA) for å sikre seg et verdig liv og en god hverdag. Til slutt var det Statsforvalteren som tvang kommunen til å gi Mats det han har rett til etter at Høyre og de andre regjeringspartiene lovfestet hans rett til BPA.

Jeg heier på Heidi Wang som startet den sosiale entreprenøren NOEN for å gi demente bedre livskvalitet og samtidig utsetter behovet for å flytte på sykehjem. Dermed sparer hun også kommunene for store kostnader. Jeg heier på alle tidligere rusbrukere jeg møtte hos FIRE – Stiftelsen ett skritt videre. Stiftet av ildsjelene Wenche og Terje. Og jeg føler meg trist fordi Arbeiderpartiet og Senterpartiet stoppet regjeringens rusreform, som var så viktig for så mange som sliter med rus.

Jeg heier på gründerne, enten det er Gustav Witzøe i Salmar på Frøya eller Silje Landevåg I Get Inspired. Jeg heier på jenta jeg traff på stand på Nordre som var fiskerilærling og er en av de få jentene i fiskerinæringen (kun tre prosent). Jeg heier på gatebarna i Delhi som driver sin egen avis, Balaknama. Verdens største avis utgitt av gatebarn. Jeg heier på jentene i Afghanistan som under nærværet av blant annet norske soldater fikk muligheten til å gå på skole, men som nå står foran en uviss fremtid.

Jeg heier på jenta med dysleksi som gjorde dysleksien til en styrke og ble statsminister. Årets valgkamp burde dreie seg om de uvanlige, de som sliter med utfordringer, de som velger utradisjonelt, de som skaper arbeidsplasser. Derfor stemmer jeg Høyre.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå