Et varselrop om barn og unges ensomhet

I verste fall kan unges følelse av ensomhet på sikt føre til økt utenforskap og psykisk uhelse, skriver lederen for Trondheim Røde Kors ungdom.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Pandemien har gjort at flere har vært mer alene. Nå må vi sammen stanse en enorm økning i ensomhet blant unge. Kjære politiker, jeg vet det er hektiske dager og at stortingsvalget er i fokus. Likevel, jeg ber deg ta deg tid til å lese dette.

LES OGSÅ: Røde Kors: Mange barn gruer seg til skolestart

Bare halvparten av ungdommene mellom 16 og 19 år forteller at det går bra med dem akkurat nå. Ikke i noen annen aldersgruppe finner vi en tilsvarende selvrapportering om at det står dårlig til med så mange. Dette er bare ett av flere oppsiktsvekkende funn i Opinions undersøkelse som er gjennomført på vegne av Røde Kors i den nye rapporten «Psykt ensom». I den samme undersøkelsen sier åtte av ti jenter og seks av ti gutter at de ofte eller av og til føler seg ensomme for tiden. Dette er tall som bør få oss alle til å stoppe opp.

Røde Kors er bekymret for økt ensomhet blant unge. Den nye rapporten er bare én av mange indikasjoner på at altfor mange unge mennesker sliter med vonde tanker og ensomhet. Ensomheten er ikke en utfordring som oppsto i kjølvannet av koronapandemien. Dette er en utfordring vi har registrert over tid, først og fremst gjennom de over 100 000 møtene Røde Kors-frivillige landet rundt har med barn og unge i ulike aktiviteter gjennom hele året. Særlig har vi merket at ensomhet lenge har vært et dominerende tema i samtalene med barn og unge vi møter lokalt på Fellesverket i Trondheim og i ulike aktiviteter for unge, men også nasjonalt gjennom samtaletilbudet Kors på halsen.

LES OGSÅ: Frykter mange gir opp av ensomhet

I skoleferien tok over 3 000 barn og unge kontakt med Røde Kors. Det er en økning på 60 prosent sammenlignet med juli i fjor. Det er bare ett av tegnene på at koronapandemien har gjort en vanskelig situasjon verre for mange unge. Situasjonen krever at politikere i valgkampen før stortingsvalget 13. september prioriterer oppvekst, psykisk helse og gode tilbud til denne gruppen.

Vi erfarer at koronapandemien både har forsterket utfordringer som allerede var der, og at den har skapt nye utfordringer. Dette er ikke utfordringer som blir borte med en vaksine. Også etter at vi har lagt pandemien bak oss, må fellesskapet ta barn og unges varselrop på største alvor. I verste fall kan unges følelse av ensomhet på sikt føre til økt utenforskap og psykisk uhelse. Dette er med andre ord et problem som både rammer enkeltmennesker og hele samfunnet. Det kan vi ikke sitte stille og se på.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå