Fritt behandlingsvalg høres bra ut, men er det så bra?

Basert på erfaring fra England, Canada, USA og Norge håper jeg nordmenn slår ring rundt det offentlige norske helsesystemet, skriver innleggsforfatteren.  Foto: Privat

Saken oppdateres.

Kommentar til artikkel om fritt behandlingsvalg, Adresseavisen, 27. august. Artikkelen var vel egentlig en tosiders annonse for private aktører i Trondheim og på Røros. Å få gjort operasjoner kvikt, uten å stå i kø, dette høres da veldig positivt ut! Men er det det?

LES OGSÅ: Dette er fritt behandlingsvalg

Høyre vil ha flere private aktører inn i helsevesenet. Det vil stimulere til nytenkning og innovasjon, sier Erna. Men disse aktørene skal da lønnes fra den samme helsevesen-potten som vi allerede er fortalt er for liten. Faren er da at det fører til videre utarming av det offentlige helsesystemet vårt. Noe som gjør at tilbudene blir enda dårligere, og ventelistene blir lengre. Noe som igjen fører til at flere ser seg nødt til å søke private aktører osv. Vi har da en svært farlig ond sirkel på gang. Den kan føre Norges helsevesen i retning amerikanske tilstander. Dette må vi ikke tillate!

LES BAKGRUNN: Regjeringen ville gi flere pasienter privat helsehjelp

Etter mange tiår som lege i Nord-Amerika har jeg førstehånds informasjon på hvor ille det det amerikanske systemet er. Selv de som hadde betalt for helseforsikring og mente de var beskytta, fant ut at det var de kanskje ikke. Forsikringsselskapa har en mengde advokater som har som jobb å finne gode grunner til at forsikringen ikke gjelder for akkurat dette problemet. Desperate mennesker gikk konkurs, kanskje fordi de fikk et svært prematurt barn som måtte ha intensiv behandling. Det er dyrt. Det var ikke dekt av vanlige forsikringer.

LES OGSÅ: De bør heller diskutere hvordan folk kan få hjelp

Jeg så også folk som ble operert i USA; operasjoner de aldri skulle hatt, og som førte til livslang uførhet. Dette gjaldt ofte pasienter med ryggondt. For profitt-sykehusa tjente jo bedre dess større og mer komplisert en operasjon var.

De private aktørene i Norge vil gjerne ha enkle pasienter som trenger en godt betalt operasjon. Jeg har lenge lurt på hva skjer om disse pasientene får komplikasjoner. Det svarte Mads Gilbert fra Tromsø på. Under Arendalsuka holdt han foredrag der han sa at private aktører røsker gjerne ut mandlene på en frisk 18-åring. Men når han begynner å blø klokka 18.00, er det bare det offentlige helsesystemet som står i beredskap og tar seg av han. Å holde full beredskap 24/7, koster store penger, sa han. Og det er det bare det offentlige helsesystemet som gjør.

Basert på erfaring fra England, Canada, USA og Norge håper jeg nordmenn slår ring rundt det offentlige norske helsesystemet; at vi gjør det enda bedre. Det må lønne seg å forebygge sykdom og holde befolkningen friskest mulig. For private aktører er forebygging svært «bad for business», mens sykdom er lønnsomt. Vil vi ha det sånn?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå