#minvalgkampsak: Staten bør ta over eldreomsorgen

Uverdig behandling av våre eldre pleietrengende

Jeg vil spørre de politikerne som stiller til årets valg. Er dette en sak du kommer til å ta tak i dersom du eventuelt blir valgt inn på Stortinget? skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

Saken oppdateres.


#min valg kamp sak

Politikerne har sine valgkampsaker. Hva er din? Send innlegg til debatt@adresseavisen.no.


#minvalgkampsak: Staten bør ta over eldreomsorgen

Norge har verdens beste offentlige helsetjeneste, men et elendig tilbud til eldre pleietrengende. Hva skyldes dette? Kontrastene i helsevesenet er store. Jeg er nettopp skrevet ut av St. Olavs hospital i Trondheim etter kort tids sykeleie, og er nok en gang både imponert og stolt over for et flott helsevesen vi har i dette landet. Proffe og hyggelige ansatte, god mat, smidige logistikk og medisinsk tilbud i verdensklasse.

Politisk redaktør Siv Sandvik følger valgkampen tett. Abonner på hennes nyhetsbrev her!

Det samme kan dessverre ikke sies om det kommunale tilbudet som gis til eldre pleietrengende. Jeg har en slektning i Trondheim som er pleietrengende. Hun har problemer med å utføre selv de enkleste ting på grunn av pustevansker etc. Hun venter nå på en permanent sykehjemsplass, og i den forbindelse er hun plassert på Øya helsehus, på en avdeling sammen med sterkt demente personer. De ansatte har det så travelt at de nesten ikke har tid til noen ting. Min slektning opplever dårlig mattilbud og slett renhold på rommet. Om natten blir hun vekket av at demente personer kommer inn på hennes rom. På dagtid er de demente pasientene også så krevende at min slektning ikke får den hjelpen vi mener hun trenger.

Jeg tror løsningen på dette er å overføre ansvaret til staten, da vil man sikre at ens tilbud og behandling over hele landet, skriver debattanten.   Foto: PRIVAT

LES #MINVALGKAMPSAK: Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid

Min slektnings historie er dessverre ikke enestående, man hører lignende historier over det ganske land. Pleietrengende som blir reimet fast på pleiehjem, pleiehjem hvor fire pleiere på nattevakt har ansvaret for 54 pasienter! Historiene er dessverre mange. Det verste er jo at mitt sykehusopphold er gratis, mens vi tar mer eller mindre alle pengene til de eldre når de havner på sykehjem.

Hvorfor behandler vi våre eldre på denne måten? Vi snakker jo om noe av det kjæreste vi har, våre mødre og fedre, bestemødre og bestefedre! Alle vil jo før eller senere havne i samme situasjon selv.

Dette innlegget er ingen kritikk av pleiehjem og ansatte rundt om i landet, de gjør nok med små unntak en best mulig jobb ut ifra de rammene de får tildelt. Ei heller er det en kritikk av norske kommuner, deres bevilgninger er rett og slett for små til at de kan gi et godt og verdig tilbud til de eldre pleietrengende.

Nei, dette er ene og alene Stortinget sitt ansvar og det handler om penger. Og penger har vi mer enn nok av i dette landet når man hører på politikerne i denne valgkampen. Vi burde i hvert fall ha mer enn nok til å gi våre eldre en verdig alderdom.

I denne valgkampen har det vært tyst som graven om dette temaet, mesteparten av debattene tar opp klima, skatt, det å skape arbeidsplasser, etc. Alle sammen viktige saker, men det må da være mulig å ha mer enn en tanke i hodet samtidig?!

Jeg tror løsningen på dette er å overføre ansvaret til staten, da vil man sikre at ens tilbud og behandling over hele landet. Enten ved å legge tilleggsoppgaver til de allerede eksisterende helseforetakene rundt omkring i det ganske land, eller å etablere et nytt statlig «Eldreforetak».

Avslutningsvis vil jeg spørre de politikerne som stiller til årets valg. Er dette en sak du kommer til å ta tak i dersom du eventuelt blir valgt inn på Stortinget?

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå