Taxireformen er blitt en kaosreform

Saken oppdateres.

Høyre, KrF, Venstre og støttehjulet Frp har gjennomført en taxireform som nå fører til kaos både i byene og i distriktene. I Trøndelag må det bli full oppvask om den uholdbare situasjonen som innføringen av reformen har skapt for de som har rett på skoleskyss med taxi. En stor del av elevene har ikke fått transporten de har krav på. De beskriver en vanskelig start på skoleåret. Det som skulle trygge skoleveien med taxi som skoleskyss, bidrar nå til utrygghet for både barna, foreldre og ansatte ved skolene.

LES OGSÅ: Blir ikke taxisjåførene fornøyde i dag, kan det bli slutt på kjøringen av barn til skolen

Regjeringens iver etter å gjennomføre lovendringer som opphever grensen for hvor mange som får lov til å kjøre taxi, og at de som har løyve ikke lenger har plikt til å kjøre når det trengs, har ført til overetablering av taxier i sentrale strøk og mangel i distriktene. Senterpartiet gikk imot lovendringen.

Tidligere lovverk med både driveplikt og krav om å være tilknyttet en sentral for de som hadde løyve, innebar blant annet at drosjesentralen hadde ansvar for at det alltid var drosjer tilgjengelig, også på tider med lite kunder. Sentraltilknytningen gjorde det mulig for det offentlige å forholde seg til en gruppe sjåfører som kunne levere transport av både skoleelever, mennesker med nedsatt funksjonsevne og pasienter, både når og der det var behov for det. Lovverket Høyre-regjeringen har innført, utfordrer dette. På toppen har de økt merverdiavgiften på persontransport fra åtte prosent slik det var før opp til 12 prosent i 2018.

LES OGSÅ: Endelig kom noen og hentet Lucas André

Det er viktig at skoleskyssen føles forutsigbar og presis for elevene. Det er viktig at pasientkjøring er trygg for de som skal til eller fra behandling. Det er viktig at det fins taxi tilgjengelig for folk også etter klokka 16. Senterpartiet vil derfor regulere antallet løyver og opprettholde driveplikten for å sikre taxitilbudet på bygda. Dette vil bidra til at det å være taxisjåfør kan videreføres som et heltidsyrke.

Senterpartiet vil utrede alternative reguleringer som sikrer bedre utnyttelse av offentlig bestilling av drosjetransport for kjøring av skole elever, pasienter og TT-kjøring. Senterpartiet går derfor inn for å utarbeide en stortingsmelding om framtida til drosjenæringen.

Senterpartiet mener at taxi fortsatt skal være en del av det samlede kollektivtransporttilbudet i hele landet. Dette forutsetter at taxinæringen har rammevilkår som gir forutsigbarhet og stabilitet. Senterpartiet mener at offentlig regulering av løyver, strenge kvalitets-, sikkerhets- og miljøkrav, samt regulering av takster er nødvendig for å gjøre tjenesten gjennomsiktig, trygg og profesjonell igjen.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå