Beredskap i Trondheim: Må vi bare leve med risikoen?

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) vil ha store utfordringer med å håndtere en rekke uønskede hendelser med høy risiko, og verken er eller skal dimensjoneres for dette, skriver Sp-politiker i bystyret.  Foto: Morten Antonsen

Saken oppdateres.

Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) vil ha store utfordringer med å håndtere en rekke uønskede hendelser med høy risiko, og verken er eller skal dimensjoneres for dette! Opplysningene er hentet fra sakspapirer til bystyrets møte sist torsdag. Eksempler på slike hendelser med høy risiko oppgis som:

  • Større kvikkleireskred og andre skred
  • Større flom
  • Stormflo med påfølgende strømbrudd og kuldeperiode
  • Helikopterulykke ved St. Olavs
  • Tilsiktede hendelser med eksplosjon og ras av konstruksjon.

I møtet besluttet bystyrets flertall at TBRT fortsatt skal ha samme utfordringer og heller ikke skal dimensjoneres for å bli bedre. Senterpartiet sammen med Høyre ønsket derimot å gå en runde til med saken, vi ønsket at bystyre skulle bestille et notat og behandle saken på nytt. Vi mente det var behov for å få svar på de beredskapsmessige konsekvensene for Trondheim med en brann- og redningstjeneste med nevnte utfordringer. Oppsiktsvekkende nok ble forslaget nedstemt, kun Fremskrittspartiet og Pensjonistpartiet støttet forslaget.

LES OGSÅ: – Alvorlig at nesten halvparten føler at beredskapen ikke er bedre

Notatet vi ønsket, kunne gitt oss mulighet til å få bedre kunnskap om de faktiske konsekvensene av å etablere det som i utgangspunktet synes som for dårlig beredskap. Basert på den etterlyste informasjonen kunne bystyret i neste omgang besluttet at TBRT skal øke sin beredskap eller at den foreslåtte beredskapen er god nok. Hendelsene som nevnes, er tross alt sånt som svært sjelden skjer – og god beredskap koster penger. Da ville bystyret kunne gjort et opplyst valg om at risikoen er til å leve med, det er andre saksområder som må prioriteres.

Kanskje var det det flertallet mente, at den risikoen må vi bare leve med? Imidlertid synes det som om flere av representantene tror at det gapet som finnes mellom det TBRT faktisk kan håndtere og det de ikke kan levere, vil løses av «noen andre». Flertallet mener i så fall at beredskapen for Trondheim er god, men det er ikke TBRT som skal håndtere.

Det er åpenbart at i situasjoner som dem nevnt over, vil det haste med å redde liv, helse og materielle verdier. Det er også åpenbart at nettopp brann- og redningstjenesten er en ressurs det er naturlig å peke på, at det er der riktig personell, kompetanse og utstyr for å løse nevnte oppdrag, kan sitte. Det er ikke det samme som å mene at tjenesten «skal rustes til tennene» eller at de skal kunne håndtere ethvert oppdrag alene.

Kvikkleireskredet i Gjerdrum romjulen 2020 forteller at den norske redningstjenesten er fantastisk, at det er svært mange aktører som vil bidra med ressurser skulle det utenkelige skje, også i Trondheim. Selv om ti personer mistet livet i Gjerdrum, må den akutte redningsaksjonen og krisehåndteringen kunne betegnes som imponerende.

Samtidig er det klokt å merke seg at det også skyldes noen hell i uhell: «Kvikkleireskredet skjedde i et område av Norge hvor tilgjengeligheten på redningsressurser (antall mannskaper, utstyr og kompetanse) er stort», som det står skrevet i Hovedredningssentralens evalueringsrapport. Det var heller ingen konkurrerende hendelser som skjedde i samme tidsrom og dermed kunne lagt på beslag på noen av de samme ressursene.

I Trondheim gikk vi torsdag glipp av en utmerket mulighet til kunnskap og til å vurdere om tiltak enten bør settes inn hos TBRT, eller om det er tiltak som bør settes inn på andre områder for å avbøte de mulige konsekvensene av den beredskapen tjenesten nå skal levere. Kanskje ville et bedre kunnskapsgrunnlag til og med ha ført til at vi som stilte med det alternative forslaget, hadde slått oss til ro med at samlet sett er beredskapen god nok for Trondheim, uten at TBRT bedrer sin beredskap.

Nå er det bare å krysse fingrene og håpe at uønskede hendelser med høy risiko ikke skjer. Og at skulle det likevel skje, faktisk er «noen andre» som har ledig kapasitet med riktig kompetanse som kan stille på kort varsel.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå