Rusreformen falt. Hva nå, Ap? 

SV-toppene i fylket peker på Ap og spør hva de vil gjøre etter at rusreformen falt.  Foto: SV

Saken oppdateres.

Vi mener at de som avviste kunnskap og sørget for at forslaget om en rusreform falt, nå må vise hva slags politikk de vil føre for å redde flere liv. I pandemiåret mista vi 324 medmennesker i overdose. Alle de 324 var noen, og noen sin mamma, pappa, søsken, eller barn. Fortvilte og desperate mennesker som døde, de fleste av dem alene. Pandemiåret var også året da rusreformutvalget la fram sin grundige gjennomgang av dagens strafferegime. Konklusjonen var klar: Fengselsstraff og bøter gir ikke mindre bruk av rusmidler. Straff begrenser eller avskrekker ikke rusbruk.

LES OGSÅ: Tore O. Sandvik: Har dette gått deg hus forbi?

Dagens politikk har heller ikke ført til en reduksjon i rusbruk, tvert imot. Vi ser en økning i forbruket hos dagens elever på videregående skole. Vi vet også at straff er skadelig, og at straff kan hindre tidlig og god kontakt med hjelpeapparatet. Derfor valgte SV det kunnskapsbaserte og pragmatiske standpunktet: Når straff ikke virker for bruk av ulovlige rusmidler, må vi prøve noe annet.

Det vil ikke si å gjøre narkotiske stoffer lovlig. Men å innføre et system hvor politiet som i dag har ansvaret for avdekking av narkotikabruk. Vi gikk for en løsning med innføre meldeplikt, prikk på rullebladet og oppfølging hos en rådgivningstjeneste. Samtidig ville vi sikre oppfølging av de gruppene som trenger det, samtidig som vi unngår de skadelige delene av straff. Derfor stemte vi for rusreformen.

Les Tore O. Sandviks innlegg her: Høyre og narkotika

Dette var den kunnskapsbaserte tilnærmingen. Å arbeide for å redusere unødvendige og ineffektive straffereaksjoner, samtidig som vi sikrer folk den hjelpa de har behov for. Både de som står i tung avhengighet, de unge som prøver ut for første gang, og alle de som de er sted midt imellom. Når Ap avviste denne kunnskapen, spør vi, hva nå?

For det var Ap som sørget for at rusreformen falt. Vi fikk se arbeiderpartipolitikere som aldri før har hevet stemmen i en rusdebatt, med sterke og skråsikre meninger. Dette engasjementet mener vi forplikter. Det forplikter politikerne i kommune, fylke og stat til å ruste opp tjenestene for rusmiddelavhengige. Det står uløste oppgaver i kø på alle politiske nivå. Så hva vil Ap's politikere som sørga for å stemme ned en viktig reform gjøre nå?

LES OGSÅ: Tore O. Sandvik gjentar usannheter

Forebygging krever ressurser, i hele livsløpet. Vi trenger en SFO for alle, flere helse – og sosialfaglige ansatte på skolene, gode differensierte botilbud og treffsikre oppsøkende tjenester. Vi trenger brukerrom og overdoseforebyggende tiltak og ikke minst en sterkere fattigdomspolitikk. VI trenger nye effektive tiltak for å hindre frafall i videregående skole og det er behov for lengre behandlingsløp med helhetlig og tverrfaglig rusbehandling.

Den ruspolitikken som er ført her til lands, har ført oss helt i toppen av overdosestatistikken i Europa. Vi mistet 324 liv til overdose i fjor. Fortsetter vi som før, vil resultatet bli som før. 2021 skulle bli et vendepunkt for måten vi som samfunn møter de rusmiddelavhengige. Vi i SV kommer til å fortsette kampen for rusreformen. Vi er overbevist om at vi til slutt får gjennomslag. Dessverre for seint for mange. I mellomtiden lurer vi på; hva gjør dere nå Ap?

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå