Hvor går barnehagesektoren etter valget?

Jeg vil tro at resultatet av stortingsvalget vil få stor betydning for retningen den private barnehagesektoren får, skriver pensjonert barnehageansatt, Heidi Simensen.  Foto: Marthe Eid

Saken oppdateres.

Daglig leder i Sjøskogbekken FUS barnehage, Jo Erik Øverby. hadde 5. september et innlegg om private barnehager. Han hevder i innlegget at han og hans kollegaer har fått et profittstempel i panna. Det synes jeg er veldig leit. Jeg deler imidlertid ikke hans syn på private barnehager.

LES #MINVALGKAMPSAK: Det er ikke bare å knipse og forvente at alle skal jobbe heltid

Sjøskogbekken barnehage og Liøya barnehage, som jeg var daglig leder i tidligere, ble etablert omtrent samtidig av engasjerte foreldre som trengte barnehageplass til sine barn, Dette skjedde i forbindelse med den store utbyggingen av sektoren og var en ønsket utvikling av våre sentrale politikere. Den private barnehagesektoren endret seg etter hvert fra enkeltstående barnehager til flere konsern, som også hadde som formål å tjene penger på driften. Sjøskogbekken barnehage ble overdratt av FUS, som er en del av Trygge barnehager. En annen stor aktør på markedet er Læringsverkstedet, eid av familien Sundby. I dag er det faktisk en realitet at fire konsern eier én av tre private barnehageplasser.

Sittende regjering har også vært opptatt av denne utviklingen og nedsatte et utvalg som fikk i mandat til å se på mulige endringer av sektoren. Utvalget ble ledet av statsforvalter Storberget. De la fram rapporten «Du er hentet», som i skrivende stund er på høring. Flertallet har kommet med diverse endringsforslag, og de ser også at det er nye utfordringer i sektoren.

LES OGSÅ: Trygghet for barn i skole og barnehage

Selv har jeg vært opptatt av at det må skilles mellom ideelle og kommersielle private barnehager, Jeg opplever at enkelte politiske partier forsvarer at det skal kunne gå an å tjene penger på å eie og drive private barnehager. Andre partier jobber for at det ikke skal være mulig å berike seg på sektoren.

Jeg vil tro at resultatet av stortingsvalget vil få stor betydning for retningen den private barnehagesektoren får. Jeg oppfordrer også de som er engasjerte i denne delen av vår velferdsstat til å sette seg inn i forslagene som framkommer i Storbergetutvalgets innstilling.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå