Barna på Støren bak en «fengselsmur?»

Venstrepolitiker reagerer på støyskjermen som Nye Veiere har satt opp.  Foto: GUNN HEIDI NAKREM, Trønderbladet

Saken oppdateres.

Fredag 3. september sto det en artikkel i Trønderbladet med tittelen: «Håper virkelig Nye Veier ser de har laget en skyhøy «fengselsmur». Illustrasjonsbildet gir et klart inntrykk av hvordan det blir å leve bak en slik mur. Det er akkurat dette vi som bor på Støren frykter kan bli virkeligheten for barna i Støren barnehage og Støren barneskole, hvis Nye Veier velger å utvide dagens E6 til firefelts motorvei forbi barnehagen, barneskolen og idrettsparken i Soknesøran.

LES OGSÅ: Skal oppgradere støyskjerming langs E6

Da kan det bli reist en flere meter høy mur mellom den nye E6-en og oppvekstområdet til barna. For ungene må det gi dem følelsen av å være i luftegården til et fengsel når de slippes ut i friminuttene! Er det noen som tror det vil føre til at flere barnefamilier slår seg ned på Støren?

Som leder i det som den gangen het skole- og oppvekstutvalget, fikk jeg være med å åpne den nye Støren barneskole i 1997 og Støren barnehage i 1998 sammen med daværende ordfører Kolbjørn Tangvik. Vi var glade og fornøyde over at barna på Støren endelig skulle få like gode tilbud som barna i de andre delene av kommunen, og at vi hadde unngått å bygge ned dyrkajord. Nå ser vi at dette fine oppvekstområdet kan bli sterkt forringet av høye støyskjermer.

LES DEBATTINNLEGGET: Skal alt som lager litt støy i Trondheim fjernes nå?

Hva er løsninga? Min henstilling til Nye Veier er at de skjermer oppvekstområdet til barna på Støren og legger ny E6 i tunnel gjennom Mannfjellet, og den må naturligvis ha de nødvendige nødutgangene. Vi har så lite plass på Støren at vi har ikke noe å avgi til en firefelts motorvei. Hensynet til barna må gå først!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå