Venstre går til valg for naturen!

Venstre vil grunnlovsfeste allemannsretten fordi friluftsliv fører til bedre livskvalitet, skriver Jon Gunnes.  Foto: Espen Bakken

Saken oppdateres.

Per Hanasand og Frode Bergrem fra Turistforeningen utfordret i Midtnorsk debatt 23. august partiene til å være tydelige når det gjelder klassisk naturvern. Dette er en utfordring jeg tar med glede. Vi må ikke glemme naturkrisen midt i arbeidet med å løse klimautfordringene. Arter forsvinner i et høyt tempo, og naturtyper blir borte. På verdensbasis er to tredeler verdens dyr utryddet siden 1970.

LES OGSÅ: Valets betydning for natur, klima og jordvern i Trøndelag

Naturen er vårt eksistensgrunnlag. Hav, skog, fjell og vidde er vår fritid, vårt matfat, og hjemmet til de artene vi deler jorden med. Vi må ta vare på naturen, både for oss og dem som kommer etter oss. Derfor vil Venstre verne mer natur enn vi gjør i dag, både på land og til havs.

I likhet med Hanasand og Støre Bergrem vil vi at alle skal ha et bevisst forhold til hva nedbygging av natur har å si for omgivelsene våre, og synliggjøre konsekvensen av nedbyggingen som foregår. Hver for seg har prosjekter ofte gode hensikter, men summen av enkeltprosjektene blir enorm. Venstre vil at alle kommuner skal ha et arealregnskap som viser frem konsekvensen av nedbyggingen.

LES OGSÅ: – Et veldig dramatisk inngrep fra et biologisk mangfold-perspektiv

Hovedregelen må være at utbygging skal kompenseres ved at andre arealer tilbakeføres til naturen. Fylkeskommunene må bygge opp oversikt over områder som kan tilbakeføres, og belønne kommuner som tar godt vare på naturen. Venstre vil at nedbygging skal ha en økonomisk kostnad, og ikke kun en økologisk. Derfor vil Venstre innføre en arealavgift som gjør det ulønnsomt å bygge ned natur, akkurat som vi i dag bruker CO₂-avgiften for å redusere CO₂-utslipp.

Men skal vi sikre en natur for fremtidige generasjoner, er vi avhengig av at folk er kjent med og glad i naturen. Venstre vil derfor grunnlovsfeste allemannsretten fordi friluftsliv fører til bedre livskvalitet og en forutsetning for vern av natur. Og vi vil mer. Venstre vil verne minst 30 prosent av all natur og ti prosent av skogen i løpet av ti år. Vi vil opprette flere nasjonalparker og urbane byparker, og beskytte det biologiske mangfoldet og rovdyrene i norsk natur. Denne uka kom nyheten om at Sveinung Rotevatn og regjeringen vil opprette ti nye nasjonalparker.

LES OGSÅ: Audun kan få nye E6 rett igjennom gårdstunet

Venstre har alltid vært bymarkpartiet, og venstrepolitikere som Thorbjørn Bratt og Elisabeth Paulsen, har gjort en viktig jobb i å holde på den røde strek. Dette har også vært noe av det viktigste i mitt politiske arbeid. Venstre går selvsagt imot planene om gondolbane til Våttakammen. Turistforeningen gjør en kjempejobb for bevaring av vår nære natur. Jeg vil gjerne samarbeide mer med dere om dette.

Internasjonalt arbeid er nødvendig for å løse naturkrisen. Vi vil derfor jobbe for en ambisiøs internasjonal avtale for naturmangfoldet, etter modell av Parisavtalen, og trappe opp arbeidet med å stoppe hogst av regnskog. Vi må også fortsette vår nasjonale og internasjonale satsing på å bekjempe forsøplingen av havet. Venstre skal fortsatt være partiet som står på naturens og kommende generasjoners side.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå