Grovt feilaktig om kommersielle barnehager

Illustrasjonsbilde: Huskende barn i Troll-Myra barnehage i Fosnavåg.   Foto: Heiko Junge / NTB

Saken oppdateres.

I et innlegg 5. september kommer barnehagestyrer Jo Erik Øverby med en rekke feilaktige påstander om hvordan bransjen hans fungerer, og hva vi som er kritiske til kommersielle barnehager faktisk mener.

Rødt går til valg på et mangfold av barnehager, vi vil ivareta både de kommunale og de ideelle private. Det vi er krystallklare på, er at det er de kommersielle barnehagene vi ønsker ut av velferden. Grunnen til det er enkel: For de kommersielle kjedene er barnehage butikk og en område for å hente ut profitt. Rødt mener at offentlige midler og foreldrebetaling, skal gå til barna, ikke til privat berikelse.

LES OGSÅ: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Men hvem det er som beriker seg, virker det som om Øverby har gått totalt glipp av. Han forsøker å tilsløre at eiersida i barnehagene har helt andre interesser enn hva de ansatte har.

Ansatte og fagforeninger er opptatte av å beholde tilskuddene i barnehagene, der de er ment, slik at ansatte skal ha best mulig forutsetninger til å utøve yrket sitt, og til å gi barna et godt pedagogisk tilbud. Men stadige eksempler viser at det blir drevet rovdrift på de ansatte fordi eierne sparer penger på lavere bemanning.

De ansatte i de kommersielle barnehagene gjør så godt de kan for å gi barna et godt tilbud, innenfor de rammene og forutsetningene de har for å utøve yrket sitt. Men i svært mange saker forteller ansatte om at profittmotivet går på bekostning av deres mulighet for å følge pedagogiske opplegg og rammeplan, og dermed muligheten til å ivareta barnas lovmessige rettigheter.

LES OGSÅ: Jeg er en sjelden barnehageansatt. 10 prosent menn er dårlig rekruttering!

Det er for eksempel ikke de ansatte i FUS-kjeden som lånte en milliard fra kjeden og investerte i blant annet olje, et vikingskip og en spansk luksuseiendom. Det var det eieren av FUS og Trygge Barnehager, Eli Sævereid, som gjorde. En gjennomgang viste at FUS-barnehagene i 2018 i snitt hadde en bemanning på 6,4 barn per ansatt, mens snittet for kommunale barnehager lå på 5,9 barn per ansatt. Det Sævereid har spart på lavere bemanning har gått til å bygge opp store private verdier.

Eierne av FUS-kjeden noterte seg et årsresultat på 900 millioner i 2017, penger de plasserte i et rent eiendomsselskap som medlemsbarnehagene nå leier hos. Sikkert en lur forretningsidé. Med internfakturering skal formuer skapes. Men Rødt vil at pengene skal gå uavkorta til driften av barnehagene, til barna og gi de ansatte bedre lønns- og arbeidsvilkår i samme slengen.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Øverby hevder også at det ikke eksisterer noen såkalt «superprofitt» i barnehagebransjen. Det er jo imponerende at Øverby vet dette, all den tid det offentlige nedsatte Velferdstjenesteutvalget ikke kunne utelukke at det realiseres meravkastning utover normalavkastning (superprofitt), men at det ikke er mulig å anslå størrelsen presist nok. Spørsmålet for Rødt er ikke om det er greit med superprofitt eller ei – pengene skal gå til barna - ferdig snakka.

Heldigvis går det an å få en slutt på profittfesten i barnehagesektoren, det har Rødt vist at er mulig. Men det krever et nytt flertall, med en sterk kraft til venstre for en ny regjering. Den krafta har Rødt.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå