Pilene peker ikke rett vei for de uføre, Erna

Høyres politikk gjennom åtte år har ført til flere uføretrygdede, skriver pensjonert psykiater og Rødt-velger i dette innlegget.  Foto: Ivar Mølsknes

Saken oppdateres.

Alle piler peker oppover, sa Erna Solberg under Arendalsuka. Dessverre gjelder dette særlig antall uføretrygdede i Norge. For åtte år siden gikk Høyre til valg med å få færre på uføretrygd og flere i arbeid. Men siden 2013 har det blitt over 50 000 flere uføretrygdede. I dag utgjør det rekordhøye 10.6 prosent av arbeidsstyrken mellom 18 og 67 år.

LES OGSÅ: Norge bruker over 100 milliarder på uføretrygd

Erna Solberg gjorde det vanskeligere å få arbeidsavklaringspenger (AAP). Denne politikken førte til at i de seks første årene Erna Solberg var statsminister, gikk antall mottakere av AAP ned, men samtidig økte antall sosialhjelpsmottakere. De to siste årene har det ikke vært økning i antall sosialhjelpsmottakere på grunn av spesielle tiltak under koronaepidemien.

Fra 1. januar 2018 reduserte regjeringa-Solberg den tiden en bruker kunne få AAP, fra fire til tre år. Dette førte til at 2018 ble et rekordår for antall AAP-mottakere som gikk over til uføretrygd. Når Høyre og Erna Solberg blir konfrontert med disse tallene, bortforklarer Høyre dette med at «summen av mottakere av uføretrygd og AAP» er omtrent den samme! Men da «glemmer» Høyre at uføretrygd er en varig ytelse, mens AAP er en midlertidig ytelse du kan få mens du er under behandling eller arbeidstrening eller utdannelse.

LES OGSÅ: Den dødelige ulikheten

Høyres politikk gjennom åtte år har altså ført til flere uføretrygdede. Nav har fått ostehøvelkutt slik at de ikke har nok kapasitet til å følge opp alle. Nå håper jeg at Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG kan endre denne politikken. SV og Rødt har vært helt tydelig her. Og Raymond Johansen i Oslo har også vært klar. For meg er sosialpolitikken en av de viktigste grunner for å få en ny regjering! For Ernas piler har rammet syke og uføre i Norge de siste åtte årene.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå