Mens vi venter på Brundalsforbindelsen 

Si meg, hva er det politikerne egentlig har forstått når det gjelder trafikkproblemer på Charlottenlund. spør Torkil Valla i dette innlegget.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Si meg, hva er det politikerne egentlig har forstått når det gjelder trafikkproblemer på Charlottenlund? Etter min mening, absolutt ingenting. Alle sakene som ble behandlet av bygningsrådet 7. september, bekrefter det jeg alltid har ment: Våre politikere gir egentlig blaffen i trafikksikkerheten og bomiljøet på Charlottenlund.

LES OGSÅ: Vips ble et upopulært og dårlig kollektivtilbud enda dårligere

En av sakene bygningsrådet behandlet og godkjente, var Overvik Eiendoms dispensasjonssøknad om utsettelse av byggingen av E6-ramper på Presthus. Men for å ikke tape ansikt i denne betente saken, ble det i tillegg bestemt at Overvik skal bekoste vakter ved Skovgård i perioden frem til rampene er klare.

Vedtaket er like absurd som det er symbolsk. Det er symbolsk fordi trafikken som kommer fra de nye boligene på Overvik, vil ikke bare belaste Skovgårdkrysset. Problemene vil i tillegg forplante seg andre steder. Skal dette vedtak utgjøre en reell forskjell, må det i tillegg settes inn vakter ved fotgjengerovergangene i Jakobsliveien og Hørløcks veg, hvor det vil bli enda mer kø og utrygghet enn det er i dag.

LES OGSÅ: Bygg en komplett Brundalsforbindelse for hele Østbyen!

Det absurde ligger i at det aldri tidligere har vært plassert vakter i Skovgårdkrysset, selv ikke når Kockhaugveien og Skovgårdkrysset har fungert som avlastningsvei for E6. Det har heller aldri vært aktuelt å sette ut vakter for trafikken som går ut i Skovgårdkrysset fra de mer enn 100 nye boligene på Grilstad Marina og Grilstad Park, som blir ferdigstilt i høst. Det virker nesten som om trafikk i Skovgårdkrysset generert fra boligprosjekter på Grilstad, er uproblematisk. Kommer derimot trafikken fra Overvik, må politikerne bruse litt med fjærene først før utbyggers ønsker blir imøtekommet.

Men ikke nok med det. Til alt overmål vedtar bygningsrådet at restaurantkongen, Michael Minervini, får bygge ut Svenskjordet. Og som om ikke dette var nok, ble det i tillegg gitt positive signaler til en søknad fra Koteng Eiendom om å bygge 104 nye boenheter på Grilstad Marina. Glemt var tydeligvis at trafikken fra begge disse prosjektene også for en stor del kommer til å havne i Skovgårdkrysset.

LES SAKEN: Det har vært planer for ny vei over dette jordet i 50 år. Nå kan det bli nye utredninger

Signalet som blir gitt av våre politikere, er altså ikke til å ta feil av. Det skal bygges, koste hva det koste vil, selv om innbyggerne langs de verste veiene får et ødelagt og utrygt bomiljø som et resultat av påfølgende trafikkvekst. Innbyggerne på Charlottenlund mener derimot at det er innlysende at det ikke skal bygges i det hele tatt noen steder – hvis det fører til mer trafikk i Skovgårdkrysset – før krysset er reparert og friskmeldt. Dette burde også ha vært en helt åpenbar erkjennelse for våre folkevalgte som vi vet har blitt godt informert om de uholdbare forholdene i dette krysset.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå