Olav Trygvasson grunnla Trondheim

For hundre år siden ble statuen av Olav Tryggvason avduket på Torvet i Trondheim.   Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

I senere tid har en del forskere ment at det er feil å omtale Olav Tryggvason som byens grunnlegger. Den konklusjonen er jeg uenig i.

Axel Christophersen ga i 2020 ut ei bok som vi historikere leser med stor glede. Han har også i sin grundige framstilling lagt vekt på at dette skal være ei bok som er lett å lese for alle som er interessert i byens historie. Denne tilnærminga var også ledende i Trondheim bys historie, som ble utgitt i seks bind under 1000 -årsjubileet i 1997. Grethe A. Blom skrev da den første boka i denne serien. Hun fastholder at Olav Tryggvason var den som grunnla Nidaros som kongens hovedsete langs Norgeskysten på slutten 900-tallet. Denne konklusjonen ble grundig drøfta med Blom av Jørn Sandnes og undertegnede i redaksjonen.

Blom gikk grundig gjennom alle sagatekstene om dette og vektla sterkt et dokument på latin fra cirka 1190, som Odd Munk oversatte fra latin til islandsk på 1300-tallet. Dette mente Blom var en nøktern og sikker kilde sammenliknet med de omfattende sagatekstene fra Island, som vi kjenner så godt.

LES OGSÅ: FRA UKE ADRESSA: Slik ble Trondheim en by

Etter Bloms mening viser dette at det var Olav Tryggvason som grunnla kaupangen ved Nidelva og reiste byens eldste kirke. Denne konklusjonen er likevel ikke blitt bekrefta av utgravinger i 2016 -2017 i området Skipakrok nord for Folkebiblioteket. Her er fragmenter fra deler av fem trekirker funnet, men den eldste er ikke registrert eldre enn fra cirka 1010. Dette er likevel ikke noe bevis for at Olav Tryggvason ikke skal feires som byens grunnlegger og første kirkebygger i byen. Som historiker er jeg imponert over det arbeidet som Anna H. Pedersén har vært hovedansvarlig for ved det stedet som nå bærer navnet Skipakrok.

Det er litt underlig for meg at Axel Christophersen, som var rådgiver for både forfatter Blom og oss i bokredaksjonen for jubileumsverket, nå hevder at byen ved Nidelva ikke er grunnlagt av Olav Tryggvason. Tryggvasons rolle som grunnlegger av Trondheim er etter min mening styrket etter utgraving av den eldste delen av byen.

LES OGSÅ: Funn av kattepoter under Klemenskirke-utgravingen

I 1921 ble det reist en statue av Olav Tryggvason på Torvet. Vi må ikke finne på å rive denne til tross for at man ikke med sikkerhet kan si at noen av kirkene som ble funnet ved utgravinger i Skipakrok er den kirka som han skal ha bygd her.

Det er ingen tvil om at Lade var Trøndelags hovedsete i 997 da Olav Tryggvason kom til byen med et krav om å bli norsk konge. Da hadde jarleætta fra Hålogaland hatt stor makt i Trøndelag i nesten hundre år.

Ladejarlene var ikke til stede på Lade da Olav Tryggvason kom til Trøndelag på slutten av 900-tallet. De var da opptatt av å erobre Storbritannia i samarbeid med danskekongen og hans slekt. Det var svært vanskelig å slå seg ned på Lade for et norsk kongsemne som ville bygge opp et kongerike uavhengig av danskekongen. Lade var også på det tidspunktet et viktig senter for den gamle Åsatrua med Odin og Tor som sentrale guder.

Det dummeste Olav Tryggvason kunne gjøre som kristen konge var derfor å bosette seg på Lade. Han valgte derfor å dra oppover Nidelva til det sted som ble kalt Skipakrok. Her slo Olav Tryggvason seg ned og bygde ifølge sagatekster ei kirke og en kongelig hovedbygning.

LES OGSÅ: KRONIKK: Enestående arkeologisk kunnskap om overgangen fra vikingtid til middelalder

I 997 ble det altså slik at Skipakrok ble Norges hovedstad i et norsk kongerike uavhengig av Danmark. En viktig begivenhet var også at det kjente Øratinget i Trøndelag ble samlet ved Nidelvas os da Olav Tryggvason ble valgt til Norges konge. Da Trondheim feira sitt 900-årsjubileum i 1897 ble navnet Olav Tryggvasons gate også innført som navn på byens viktigste gate.

Olav Tryggvason ble etter sitt eget ønske på slutten 990-tallet hyllet til norsk konge ved Nidelvas os. Som idealistisk nydøpt kristen reiste han raskt langs Norgesvegen og tvang folk inn i den nye religionen. Han kom etter en kort tid i skarp strid med Ladejarlene, som raskt fikk støtte både fra danskekongen og svenskekongen. Olav Tryggvason døde ved et omfattende slaget mot disse ved årtusenskiftet.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå