Jo, de nye togene er fremtidsrettet

Da de nye togene ble bestilt, var valget å kjøpe dieseltog, hybridtog eller å vente, skriver sjefen for Norske tog AS.  Foto: NTB / Scanpix

Saken oppdateres.

De nye bimodale togene (hybridtog) er den raskeste måten vi kan kutte utslippene og forbedre togtilbudet i Trøndelag. På sikt kan togene bygges om til å bli helt utslippsfrie. Adresseavisen skrev på lederplass 9. september at togsatsingen i Trøndelag har fått en pinlig start. Det er jeg uenig i.

Adresseavisen rettet særlig oppmerksomheten mot tre problemstillinger: De nye togene må foreløpig gå på tomgang på verkstedsområdet på Marienborg, elektrifisering av jernbanenettet i Trøndelag tar tid, og det hevdes at togene er for tunge for deler av trøndersk jernbane.

LES OGSÅ: Norske tog er fullstendig akterutseilt

Jernbanetransporten sto ifølge SSB for under 0,1 prosent av norske klimagassutslipp i 2019. Vi skal ikke være fornøyd før utslippene er null, men det hører med i bildet at utslippene allerede i dag er lave. Hybridtogene er et viktig steg på veien mot null utslipp.

Utfordringen med at togenes dieselmotorer må gå på tomgang på verkstedsområdet, vil bli løst når nytt verksted står klart, etter planen neste sommer. Det er også viktig å understreke at togenes dieselmotorer kun må gå på tomgang i korte tidsrom. Siden de nye togene har langt større passasjerkapasitet og vil gi et bedre tilbud og lavere utslipp per passasjer enn de gamle, mener jeg derfor at den beste løsningen er å ta togene i bruk nå.

LES OGSÅ: Det er på tide med opprør i Trøndelag

Trønderbanen er nå i ferd med å bli elektrifisert, og de nye hybridtogene vil kjøres mer og mer på strøm etter hvert som elektrifiseringen går framover. Hybridtogene er en god løsning for å få hele Trønderbanen over på elektrisk drift så raskt som mulig. Utfordringene med at det ikke kan kjøres like tunge tog på Meråkerbanen som på Trønderbanen, var kjent da bestillingen av de nye togene ble gjort. Det er begrenset trafikk på Meråkerbanen, og det har hittil vært gitt dispensasjoner for godstog. Strekningen skal oppgraderes slik at de nye togene også kan brukes på Meråkerbanen.

LES OGSÅ: Skal flere velge tog, må reisen gå på skinner

Da de nye togene ble bestilt, var valget å kjøpe dieseltog, hybridtog eller å vente. Å kjøpe nye hybridtog var derfor det mest fremtidsrettede vi kunne gjøre.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå