Kommunen avgjør trasévalg - ikke Nye Veier

Nye Veier forsikrer at de ikke har til hensikt å lage en fengselsmur for barna på Støren.  Foto: GUNN HEIDI NAKREM, Trønderbladet

Saken oppdateres.

Kommentar til Randi Rognes sitt leserinnlegg i Adressa 09.09.21. Nye Veier registrerer henstillingen til Randi Rognes i Adressa 09.09.21, men minner om at det er kommunene som avgjør hvilken trasé det blir forbi Støren, ikke Nye Veier.

LES OGSÅ: Skal oppgradere støyskjerming langs E6

Nye Veier jobber videre med begge alternativene. Vi trenger mer kunnskap for å kunne gi kommunene en velbegrunnet anbefaling om hvilken trasé de bør gå videre med. Vi har blant annet utført grunnundersøkelser for å sjekke realismen i tunnelalternativet, og vi har utarbeidet en rapport som sier noe om hvordan tunnel gjennom Mannfjellet kan påvirke Støren som tettsted og næringslivet der. Vi holdt et folkemøte om dette i juni der vi presenterte funnene i rapporten. De som ikke fikk det med seg, kan ta en titt på nyeveier.no. Der ligger både opptak av møtet og selve presentasjonen som ble vist.

LES DEBATTINNLEGGET: Skal alt som lager litt støy i Trondheim fjernes nå?

Kommunene har bedt Nye Veier om å lage en silingsrapport for de to traséalternativene. Denne rapporten vil ligge til grunn for Nye Veiers traséanbefaling. Det er imidlertid Midtre Gauldal og Melhus kommune som gjør det endelige trasévedtaket. Dersom kommunene vedtar dagsone-alternativet forbi Støren, vil Nye Veier gå i dialog med berørte parter, som blant andre barnehagen og barneskolen på Støren, for å bli enige om hvordan området skal skjermes for støy. Nye Veier har ingen intensjoner om å lage en «fengselsmur» for barna på Støren.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe


På forsiden nå