AtB diskriminerer med sin toalettpraksis!

Skal virkelig en udokumentert bekymring for trafikkulykker trumfe befolkningens verdighet og rett til ikke å bli diskriminert? Spør Mads Johansson, generalsekretær i Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer.   Foto: Privat

Saken oppdateres.

Vi ble nylig gjort kjent med at AtB nå har innført nye rutiner for toalettbruk på sine regionbusser. De nye rutinene innebærer at toalettet ikke lenger kan brukes mens bussen kjører. I stedet må den toalettrengende nå be sjåføren stanse bussen. Først når bussen har stanset, kan toalettdøra åpnes og passasjeren gå inn. Bussen må så stå i ro og øvrige passasjerer må vente til personen er ferdig på toalettet.

LES OGSÅ: Å søke bussjåføren om å få gå på toalettet, er absurd og ydmykende

Har man tenkt over hvordan det vil føles å gå på do med en hel buss som venter utålmodig? Den nye praksisen virker så søkt, at man kan mistenke AtB for å gjøre det så vanskelig å gå på toalettet, at toalettilbudet i realiteten er fjernet. Praksisen oppleves uverdig, arrogant og irrasjonell.

I Norge har ca. 40 000 mennesker de inflammatoriske tarmsykdommene ulcerøs kolitt og Crohns sykdom, noe som gjør Norge til et av landene i verden med høyest utbredelse. Man anslår også at opptil én million nordmenn har irritabel tarm. I tillegg finnes det mange andre mage-tarmsykdommer.

LES OGSÅ: Innfører toaletter på langdistansebusser i Trøndelag

Jeg ber AtB og fylkespolitikerne i Trøndelag sette seg i skoene til denne enorme gruppen mennesker. Se for deg at du har en tarmsykdom som gjør at du må på do opptil 30 ganger per dag. Behovet melder seg alltid akutt og det er ikke tid til å vente mer enn noen få sekunder. Du sitter på bussen mellom Trondheim og Røros (en busstur som tar tre timer) og må plutselig på do. Du signaliserer med knappen, men innen sjåføren har stoppet bussen, har det allerede gått galt. Dette skjer 3–4 ganger før turen er over. Frister det å ta bussen igjen?

La oss si du i beste fall klarer å holde deg frem til bussen stopper, hvordan vil det føles å vite at 25 andre passasjerer venter på deg for fjerde gang? Jeg er temmelig sikker på at dette vil føles nedverdigende og ydmykende, nærmest som å være i en gapestokk. Det blir umulig for svært mange mage-tarmsyke å bruke busstilbudet.

LES OGSÅ: Må en 10-åring på do like etter start i Røros, må sjåføren si «du må nok prøve å knipe igjen i et par timer»

Også friske personer vil opplagt føle på ubehaget ved å stoppe bussen for å gå på do. Dette mener jeg vil føre til at færre velger buss som fremkomstmiddel, og AtB skyter seg dermed i foten ved å opprettholde praksisen. AtB sin praksis er også i strid med regjeringens handlingsplan for universell utforming, hvor målet er «…et samfunn der alle kan delta og bidra».

AtB begrunner sin praksis med bekymring for trafikksikkerheten. Dette til tross for at det ifølge fylkesordfører Tore O. Sandvik ikke er registrert noen ulykker knyttet til toalettbruk i buss i fart i Trøndelag. Ifølge Sandvik er det i Norge for øvrig kun registrert ett dødsfall knyttet til en slik situasjon, tilbake i 2003. Trafikksikkerhet bør derfor ikke være et tungtveiende argument i denne saken.

Skal virkelig en udokumentert bekymring for trafikkulykker trumfe befolkningens verdighet og rett til ikke å bli diskriminert? Skal det virkelig trumfe Norges mål om et universelt utformet samfunn hvor alle kan delta? Skal det virkelig trumfe klodens behov for at flere kjører kollektivt? Nå må politikerne og AtB ha ryggrad til å gjøre det som åpenbart er riktig. Nå må trangsynte firkantregler og grunnløse bekymringer byttes ut med opplagt logikk, politisk handling og vilje til å sikre passasjerenes verdighet.

Jeg er sikker på at AtB og politikerne klarer å finne en løsning som ivaretar alle hensyn, hvis de virkelig vil. Et lite tips: Det sies at toalettet er den beste plassen for ettertanke og nye ideer.

På forsiden nå