Vi viser vei i lovjungelen

Det siste året har vi alle fått føle på reglene som er gitt for å forhindre spredning av covid-19, skriver prosjektlederen for Juristdagen i Trondheim.  Foto: BDO

Saken oppdateres.

Jus er ikke enkelt. Bare tenk på alle lover, forskrifter og «anbefalinger» som har kommet og gått for å hjelpe oss gjennom koronapandemien. Derfor er vi mange jurister som står på stand over hele landet for å svare på spørsmål fra publikum på Juristdagen 18. september.

LES OGSÅ: Styrk rettshjelpordningen!

Det siste året har vi alle fått føle på reglene som er gitt for å forhindre spredning av covid-19. Vi har blitt underlagt både lokale og nasjonale forskrifter, vi har fått «anbefalinger», og det er gitt lover som utvidet myndighetenes makt i perioder. Alt dette gikk i et rasende tempo, slik at de fleste av oss har hatt problemer med å vite hvilke regler som gjelder til enhver tid. Søk ikke råd hos hvem som helst. Vi jurister er trent til å manøvrere i et slikt landskap. Derfor stiller mange av oss opp på Juristdagen over hele landet for å svare på spørsmål fra publikum om lover og regler på en rekke områder – og ikke minst hvor de kan henvende seg for å få hjelp i sin sak.

LES OGSÅ: Han er flere ganger straffet og bøtelagt for narkotikabruk. Nå ber rusavhengige Odd Erling (40) Ap om å ikke sabotere regjeringens rusreform.

Dessverre kan hvem som helst kalle seg jurist i dag, men det lønner seg sjeldent å søke juridiske råd fra noen som ikke har solid juridisk utdanning. Heldigvis har regjeringen i den nye advokatloven foreslått for Stortinget at juristtittelen skal lovbeskyttes. Bare de som har mastergrad i rettsvitenskap eller den gamle graden cand.jur. vil da kunne kalle seg jurister, noe vi i Juristforbundet har arbeidet for i mange år.

Fokus på barn og unge Juristdagen er et tilbud om juridisk rådgivning med svært lav terskel. Jurister og advokater fra ulike virksomheter står sammen på omkring 40 stands, fordelt på rundt 25 byer over hele landet, for å svare på spørsmål fra publikum. Mange er i tvil om de skal søke bistand hos en advokat eller et offentlig kontor. Kom gjerne til oss først, så får du svar eller råd om hvor du kan gå videre med din sak. Juristdagen har i år et særskilt fokus på barn og unge, som særlig har vært rammet av pandemien. Flere av våre stands vil ha jurister med spesialkunnskap om lovverk som gjelder barn og unge, slik at vi er godt forberedt på slike spørsmål.

LES OGSÅ: Ordningen med fri rettshjelp har blitt skammelig smålig

Mange kommuner mangler jurist. Bare 42 prosent av befolkningen vet at saksbehandlere i offentlig sektor har plikt til å gi deg juridisk veiledning i saken din, ifølge en undersøkelse fra Juristforbundet (Respons Analyse 2020). Men selv om du søker veiledning, hjelper det lite hvis den du får råd av ikke har juridisk kompetanse og kan tolke lovverket. Bare 55 prosent av landets kommuner har én eller flere jurister ansatt (Rambøll 2020). Kommunene trenger fagkyndig kompetanse til å ivareta dette. Innbyggerne skal kunne føle seg trygge på at kommunen fatter vedtak og tar beslutninger i tråd med lovverket.

Vi stiller opp 18. september. Juristdagen arrangeres for 15. gang lørdag 18. september. Jurister fra både offentlig og privat sektor tar imot spørsmål fra publikum. I Trondheim møter du oss på Nordre gate.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå