Alternativ til å binde seg til masta på Helseplattformen

Det er avgjørende viktig å få avklart alternativ til Helseplattformen, skriver fastlegen i Meråker.  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

De årlige kostnadene med Helseplattformen, slik de så langt synes å fremstå, tilsvarer knappe to sykepleiestillinger for Meråker kommune, minst 14 for Stjørdal, vel 100 for Trondheim og over 400 for kommunene som omfattes av Helse Midt.

LES OGSÅ: Mer samhandling, mindre marked

Helseplattformen har vurdert kostnadsusikkerheten som lav. Erfaringer fra Danmark (5-6 år med misnøye) og så langt hos oss (forsinkelser) sammen med manglende konkretisering av funksjonsgevinster, allerede gammel teknologi og teknologiske løsninger tilsier en meget høy risiko. De årlige kostnadene vil derfor med stor sannsynlighet utgjøre enda flere sykepleie-/helsepersonell-stillinger. I tillegg kommer betydelige investeringskostnader.

Modellene for beregning av kostnader er komplekse og sammenligning med kostnadene for dagens elektroniske system er krevende, men Helseplattformen vil medføre en mangedoblet kostnadsøkning (tre ganger for Meråker). Slike kostnader og slik usikkerhet vil for kommunene medføre reduserte helsetjenestetilbud, stenging av sykehjemsavdelinger og skrinlegging av utbygging. Kommunedirektører, ordførere og politikere vil i mange år fremover få den smertefulle oppgaven å bestemme hva som skal reduseres og skrinlegges. Vi vil alle merke følgene; pasient, pårørende og helsepersonell.

LES OGSÅ: Om ett år sjøsettes Helseplattformen: Dette vil bedre pasientbehandlingen i Midt-Norge

LES OGSÅ: Trønderske kommuner kan vrake Helseplattformen

Det er derfor avgjørende viktig å få avklart alternativ til Helseplattformen og det vi egentlig trenger: Hva finnes allerede? Hvilke muligheter ligger i dagens system og utvikling av disse med tanke på nasjonale krav og det å effektivt bidra i helsetjenestens arbeid, våre visjoner og mål? Og, til hvilken kostnad?

Vi, helsepersonell, ønsker og er avhengige av gode IKT/EPJ systemer (Informasjons- og kommunikasjonsteknologi/elektronisk pasient, journal). De er virkemiddel for effektive helsetjenester, ikke mål. Vi ønsker å delta i utviklingen av dem, ikke bli påtvunget mer arbeidskrevende system med usikre effekter. Stjørdal og Meråker kommune inviterte 18. august. til samarbeidsmøte om IKT løsninger og «én innbygger – én sammenhengende helsetjeneste» (videreutvikling av én innbygger – én journal).

Flere midtnorske kommuner deltok og de til sammen vel 70 deltakerne representerte helsetjenestene for 125 000 innbyggere i disse kommunene. Helseplattformens årlige kostnader vil for disse representere minst 80 sykepleiestillinger (kostnaden avhenger av innbyggertall, dyrere jo færre). Alle de store norske IKT/EPJ- leverandørene deltok, en svensk og noen leverandører av nisjeprodukter opp mot journalsystemene, totalt 12.

Kommunenes ønsker ble gjennomgått, sammen med tre vanlige problemstillinger for helsetjenestene og administrasjonen i kommunene. Problemstillingene ble gjennomdrøftet i workshops, i grupper med representanter fra kommunene og leverandørene. Arbeidet videre vil i løpet av kort tid gi oss informasjon om hvilke alternativ som finnes. Forhåpentligvis også skrelle vekk det som er uhensiktsmessig, «kjekt å ha». Mye finnes allerede, nytt utvikles og i raskt tempo. Det er derfor realistisk at dette arbeidet vil kunne gi mer hensiktsmessige IKT/EPJ-system til betydelig lavere kostnad og sikre helseressurser i årene fremover.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå