Venstreforslag om mangfold i barnehager

Jeg kommer til å fremme forslag i formannskapet tirsdag som har kvalitet og mangfold i barnehagene som utgangspunkt., skriver kommunalråd Erling Moe (V).  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Uten de private barnehagene ville vi ikke hatt full barnehagedekning. De private barnehagene er forskjellige: Ideelle, kommersielle eller foreldreeid. Noen har spesielle formål, som friluftsliv eller en religiøs eller spesiell pedagogisk bakgrunn. Det er svært viktig at foreldrene har valgfrihet til sine barn. Dessverre har mye av diskusjonen om private barnehager dreid seg om det Rødt og SV kaller «velferdsprofitører», store barnehagekjeder som tjener penger. Om disse barnehagene har et godt tilbud til barn, har kvalifiserte ansatte og utfyller de kommunale barnehagene blir ikke sett på som viktig av kritikerne.

LES OGSÅ: – Vi føler oss sviktet av Trondheim kommune

Regjeringen nedsatte et offentlig utvalg til å utrede blant annet finansieringen av de private barnehagene. Flertallet i det såkalte «Storberget-utvalget» vil gjerde inn de private barnehagene. Dette skal formannskapet i Trondheim uttale seg om kommende tirsdag. For Venstre er det kvalitet og mangfold som er det viktigste når det gjelder barnehager. Jeg frykter at utvalgets innstilling og skepsisen blant Rødt og SV til private aktører, vil svekke mangfoldet, og gjøre det vanskeligere for private aktører. Paradokset er at mange av velgerne til Rødt og SV har sine barn i private barnehager. Men ideologi tvinger partiene deres til å svekke dem. Det blir for øvrig interessant hvordan regjeringsforhandlingene, med sterkt press fra LO, håndterer dette spørsmålet.

LES OGSÅ: Barnehageansatte er på ingen måte velferdsprofitører

Dagens finansiering av private barnehager bygger på en finansieringsmodell som er komplisert å håndtere. Jeg er enig i at den kan forbedres. Men flertallet i Storberget-utvalget dokumenterer ikke i tilstrekkelig grad hvilke konsekvenser de foreslåtte finansieringsmodellene vil ha for kommuner, barn, ansatte i og eiere av private. Vi må ikke risikere at bare de største private barnehagekjedene overlever, men at de mange små og selvstendige bukker under. Vi må også ha en finansiering som likebehandler kommunale og private barnehager. Der er viktig å understreke at et mangfold av barnehager også gir maktspredning.

Les også: Jeg og mine kolleger har fått et profitørstempel i panna

Barnehagesektoren er underlagt en rekke nasjonale krav og føringer som begrenser både kommunenes og private barnehagers handlingsrom. Nasjonalt fastsatte krav til pedagog- og bemanningsnorm, nasjonalt vedtatt makspris og nasjonale regler for samordnet opptak legger viktige premisser. Vi må være forsiktig med å legge nye føringer som gjør det vanskeligere å etablere en ny privat barnehage for eksempel av foreldre.

Jeg kommer til å fremme forslag i formannskapet tirsdag som har kvalitet og mangfold i barnehagene som utgangspunkt. Det tjener best barn og foreldre.

LES OGSÅ: Vi kan ikke utelukke alle private av ideologisk prinsipp.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå