Bompenger og parkeringsavgift til besvær

  Foto: Kjell Ivar Ødegård

Saken oppdateres.

I sommer har Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen i Oppdal fått innkreving av bompenger basert på kamera og automatisk lesing av kjennemerker. Løsningene er framtidsrettet. For de fleste er de også brukervennlige: Der det er mobildekning kan betaling skje på operatørens nettside før bilturen starter, og inntil 48 timer etter passering av bomstasjonen. Det kan også kjøpes abonnement for et ubegrenset antall passeringer (periodekort), og inngås betalingsavtale for automatisk belastning av kredittkort.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Løsningen er likevel ikke tilfredsstillende på alle måter. Det finnes ikke betalingsautomater på bomstasjonene. Brukere som ikke kan eller ikke ønsker å betale elektronisk kan dermed bare betale med faktura. Dette gjelder typisk mange eldre brukere. For en enkelt passering vil kostnad med faktura bli kroner 149, mot ordinær avgift kroner 70. Ordning som medfører at brukere må betale mer enn det dobbelte av ordinære bompenger er urimelig. Kan kommunen, som i henhold til veglova skal godkjenne takstene, virkelig ha gjort det? Jeg er fortalt at noen har sluttet å bruke Gjevilvassdalen på grunn av betalingsordningen.

Jeg er fortalt at noen har sluttet å bruke Gjevilvassdalen på grunn av betalingsordningen, skriver debattanten.  Foto: PRIVAT

Det kan kreves gebyr ved fakturering. Skiltinga må da være slik at det kan anses å være inngått en «realavtale» mellom bruker og operatør. Størrelsen på gebyret bør dessuten være kunngjort. Det er ikke tilfelle på de to bomvegene. Spørsmålet som uansett kan stilles er om gebyret er rimelig, Avinor krever for eksempel gebyr på kroner 49.

Uten automat kan brukere som ikke kan eller vil betale elektronisk ikke passere bomstasjon anonymt.

Operatøren som krever inn bompenger i Oppdal driver også anlegg for parkering. Det første anlegget for parkering ble etablert på Grillstad Marina i 2016. I første omgang - også der - uten betalingsautomat. Ifølge en artikkel i Adressa sommeren 2016 var Datatilsynet svært kritisk til løsningen, fordi den ikke ga alle brukere mulighet til anonym parkering. Operatøren endret da også betalingsordningen. Det er derfor underlig at selskapet fem år senere etablerer løsning uten automater på bomveger i Oppdal. Dessverre er andre deler av ordningen på Grillstad fortsatt ikke i samsvar med «Forskrift om parkering for allmennheten». Skiltingen er ikke korrekt, og det mangler forskriftsbestemt informasjon blant annet om klageadgang. Reguleringen bør kontrolleres av parkeringstilsynet, som kan «avskilte» så vel parkeringsområde som operatør som opptrer i strid med parkeringsforskriften.

I et innlegg i avisa OPP 13. september orienterer operatøren om at det, slik jeg har beskrevet foran, er mulig å passere bomstasjonene anonymt ved å kjøpe et forhåndsbetalt «klipp». Det kan imidlertid bare gjøres på nettet. Operatøren hevder at løsningen av Datatilsynet er vurdert å være i samsvar med regelverket for personvern. Det er grunn til å betvile at de som ikke ønsker eller ikke kan betale elektronisk skal måtte betale via faktura til bilens eier. Slike brukere vil både måtte betale vesentlig mer enn andre og ikke ha mulighet til å passere anonymt. Når brukeren er en annen enn bileieren (for eksempel når bilen er lånt), vil bileieren få faktura med informasjon om bomstasjon som bilen har passert. Godt personvern?

Operatøren av bompengeinnkreving på Gjevilvassvegen og Grytdalsvegen hevder å ha innkreving på mer enn 150 private bomveger i landet. Dersom de andre bomvegene har ordninger som i Oppdal, er det grunn til å se kritisk også på løsningene på de andre bomvegene.

Det er først og fremst operatørens ansvar å drive i samsvar med regler for bompengeinnkreving. Det fritar likevel ikke veglagene som kjøper tjenester fra å sikre dette.

Vil du vite mer om hvordan du skriver for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå