En by i revers

Innleggsforfatteren frykter at politikerne ødelegger byen ved blant annet å hindre mer biltrafikk, som her i Fjordgata.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Som storforbruker av den flotte byen vår gjennom et langt liv, som ungdomsrebel, mc-ramp, festblankett, som raggar, næringslivsleder, bilist, fotgjenger og syklist, er det fristende å komme med noen betraktninger. Jeg merker meg en sterk og gjentagende frustrasjon blant Midtbyens næringsdrivende over den negative utviklingen de må forholde seg til. Det hjelper ikke at de snakker pent om det, roper eller slår i bordet. Oppe i rådhuset når ikke lyden gjennom de tykke veggene, og meninger blir nedjustert for å tilpasse seg den manglende kunnskapen om privat næringsdrift og hvordan man skal legge til rette for næringslivet.

LES OGSÅ: Koteng kjemper en kamp han kommer til å tape

Man kan bli utrolig lei av å høre politikere snakke om sin syke mor og alle merkelige ideer og tiltak, satt i verk i den tro at de vet bedre enn oss andre. Effekten av alt dette viser mangel på begrep om hvordan en aktiv by skal fungere. Siste nytt er vedtaket om ikke å tillate søndagsåpne butikker under byens åpningsfest i oktober. Argumentene er blant annet arbeidspress på ansatte, og at det er nok med et par åpne søndager før jul. Selvmotsigende, tøysete og tydelig mangel på forståelse.

I Stjørdal har de gjort det vi ikke fikk til i Trondheim, å tilrettelegge arealer for parkering i sentrum og under bakkenivå. I et møtet med daværende ordfører Alf D. Moen svarte han slik på et spørsmål om hvorfor de tillot gratis parkering i sentrum, og ikke ville etablere et parkeringsselskap: «Vi har da sett hvor nervøse kunder i butikkene i byen er. De er redde for å få parkeringsbot. Her vil vi ikke ha det slik, dessuten har de kanskje lyst på en kopp kaffe og et wienerbrød etter butikkbesøket. Og klokken fem når alle har kjørt hjem, ser sentrum akkurat likedan ut og all omsetning i butikkene kommer både næringsliv og kommune til gode».

LES OGSÅ: Arbeidet med ny sykkelvei er i gang

Et sted må jo tålegrensen gå, og det virker som den er faretruende nær nå. Politikernes ønske om å transformere byen til en sykkelby, grenser til det paranoide og misforstått begrep om Trondheims topografi og de fire årstider. Å sammenligne med andre byer, blant annet København, er helt meningsløst. Misforstå meg rett, sykling er flott, men den har sine naturlige begrensninger i denne byen, og tiltakene som settes i verk med utradering av parkeringsarealer til fordel for syklende, virker utrolig lite gjennomtenkt.

Oraklet i Adresseavisen har fått det for seg at bilen har ødelagt miljøene i landets tettsteder, og har romantisert en situasjon hvor man sykler til byen, prøveligger en ny seng og deretter får den brakt hjem helt inn på soverommet. Det er vel et mer nærliggende faktum at de som utgjør en vesentlig prosentandel av syklende, er de som skal på jobb og ikke handle. Prosentandelen syklende vil neppe stige mye mer enn tilvekst av arbeidsplasser.

LES OGSÅ: Fastlege reagerer på endringene i Fjordgata: – Uansvarlig

Hva med bilens rolle da, uten den hadde vi ikke hatt våre tettsteder eller byer slik de har utviklet seg. Det som nå skjer i Fjordgata, viser også i all sin tydelighet politisk mangel på kunnskap om bryggenes brukshistorie og hvorfor skal Fjordgata bli sykkelbane, er det ikke nok med Olav Tryggvasons gate? Det sies det var utenkelig at Erna skulle få en tredje periode fordi historien viser det ikke skjer. Hvor mange perioder skal Rita & co sitte? De har allerede sittet så lenge at de tror deres valg for byen er fasit.

La oss for eksempel se på Torvet. Hva er det vi har fått ut av ombyggingen? Et enda større åpent gap i byen, flatt og konturløst og med noe som visstnok skal være springvann i foten av byens kanskje største symbol sammen med domen. Det ser mer ut som den salige Olav tisser seg ut. Jeg for min del mener Torvet var vesentlig mer av en by så lenge det var trafikk der, og det er jo nettopp det Torvet var tiltenkt med de fire kvadrantene, biler, busser, trikk og torghandlernes boder. Det pulserte. De fire årstider gjelder også Torvet, selv om politikerne tror noe annet.

LES OGSÅ: Nei, sykkelfelt ødelegger ikke Midtbyen

Trondheim som utgangspunkt er en vakker by, en by å bli glad i, men de stadig endringen med gatebruksplaner, forvirrede kjøremønster og uforståelige argumenter på tvers av næringslivets kunnskap, slynges ut fra rådhuset som akutte hosteanfall. Å påstå at kjøretøy skaper miljø, er vel fy fy, men det er nok nær sannheten. Biler oppfattes som aktivitet og en vesentlig del av det pulserende liv. De skaper interesse for handel og levendegjør byen.

Om byen fortsetter å vokse med 2–3 000 nye innbyggere per år, og man samtidig skal ha null utvikling av bilbruk, er det kanskje enda viktigere å snakke sammen, vektlegge næringslivets meninger for å komme fram til konsensus.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå